MSBK_NDI4 Didaktika 4 - NJ (závěrečná zkouška)

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti jsou schopni na konci semináře v cílovém jazyce vést výuku pro děti předškolního věku. Cílem předmětu je osvojení základních teoretických znalostí a získání metodicko-didaktické kompetence pro výuku cizího jazyka u dětí předškolního věku. Těžištěm jsou pedagogické a organizační aspekty vyučovacího procesu a tvorba vlastních učebních materiálů.
Výstupy z učení
Studierende gwwinnen die methodoogisch-didaktische Kompetenz zum Unterrichten der deutschen Sprache für Lernerinnen im Vorschulalter.
Osnova
 • 1. Klíčové kompetence a role učitele v cizojazyčné výuce u žáků předškolního věku. 2. Organizace výuky (plánování, příprava, učební materiály a pomůcky, časová dotace, délka a jednotlivé fáze vyučovací jednotky, střídání metod, metodický pluralismus). 3. Evaluace vyučovacího procesu. 4. Zpětná vazba (feedback). 5. Spolupráce s rodiči (informovanost o pokrocích dětí – nástěnka, odpolední setkání s programem, „divadelní představení“, vánoce v Evropě aj.). 6. Problematika učebních materiálů. 7. Prezentace vlastních materiálů.
Literatura
 • BRYCHOVÁ, A. Handreichungen zum Seminar Methodik und Didaktik Deutsch als Fremdsprache auf der Primarstufe. Interní studijní materiál. 2002
 • E-learningové kurzy: Didaktika němčiny v MŠ – shrnutí I Adresa: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=471
 • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2000. 97 s. 3231/Pd-9/2000-17/92. ISBN 80-210-2344-9. info
 • MAIER, Wolfgang. Fremdsprachen in der Grundschule : eine Einführung in ihre Didaktik und Methodik. Berlin: Langenscheidt, 1991. 256 s. ISBN 3468494424. info
 • MEYERHOLZ, B./HERING, W. Kinderlieder zum Einsteigen und Abfahren. Bonn 1986, ISBN 3-8024-0154-9
 • WODE, Henning. Psycholinguistik :eine Einführung in die Lehr- und Lernbarkeit von Sprachen : Theorien, Methoden, Ergebnisse. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1993. 399 s. ISBN 3-19-006619-1. info
 • ORTNER, B.: Alternative Methoden im Fremdsprachenunterricht. Ismaning 1998, ISBN 3-19-006629-9
 • REICHEL, R. Spielpädagogik. Münster 1987, ISBN 3-925169-08-3
 • TSELIKAS, Elektra I. Dramapädagogik im Sprachunterricht. Zürich: Orell Füssli, 1999. 189 s. ISBN 3-280-02716-0. info
Výukové metody
prezentace didkatizovaného výukového minivýstupu
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, kterou koncipujeme jako praktickou zkoušku „učitelské způsobilosti pro výuku německého jazyka v mateřské škole“ (zahrnuje prezentaci vlastních učebních materiálů, minivýstup a teoretickou zkoušku).
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
1. Samostatná teoretická příprava na zkoušku z didaktiky (z tištěných i elektronických materiálů) 2. Závěrečná seminární práce z didaktiky (prakticky zaměřená – vytváření učebních materiálů s metodickým komentářem) 3. Příprava závěrečného minivýstupu (realizace navržené aktivity popsané v seminární práci) BRYCHOVÁ, A. Handreichungen zum Seminar Methodik und Didaktik Deutsch als Fremdsprache auf der Primarstufe. Interní studijní materiál. 2002 E-learningový kurz: shrnutí III Adresa: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=525
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.