MSBK_PPR2 Práce s přírodninami 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.7. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Ševčíková (cvičící)
Pavel Tesař (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Ševčíková
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Ševčíková
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MSBK_PPR2/Blok_Jaro: Pá 21. 2. 13:00–16:50 Botanická zahrada Kejbaly, K. Ševčíková
MSBK_PPR2/Blok_Leto: Pá 3. 4. 13:00–16:50 Botanická zahrada Kejbaly, K. Ševčíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/16, pouze zareg.: 0/16, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/16
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se prakticky seznámí s možnostmi využití přírodních materiálů při práci s dětmi předškolního věku v návaznosti na proměny přírody v průběhu roku a svátky tradiční i novodobé. Studenti budou schopni aplikovat teoretické poznatky a zkušenosti při přípravě metodických materiálů zaměřených na změny postojů k přírodě, rozvoj motoriky a estetického cítění u dětí předškolního věku.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, sběr a uchování přírodnin 2. Ptáci v zimě – pozorování a přikrmování 3. Valentýn – výroba přání a zdobení dárků přírodninami 4. Jarní květiny a jejich využití při výzdobě interiéru 5. Velikonoce – tradiční i netradiční dekorace 6. Přírodní dekorace s využitím pochutin a potravin 7. Přírodní dekorace z volně rostoucích květin
Literatura
 • DVOŘÁKOVÁ, Lucie. Originální věnce a přírodní dekorace: nadčasové, stylové, nevšední i elegantní : dílna nápadů. 1. vyd. Brno: CPress, 2012, 104 s. ISBN 978-80-264-0037-0.
 • VONDROVÁ, Petra. Tvoříme z přírodních materiálů: land-art pro děti. Vyd. 1. Brno: Computr [i.e. Computer] Press, 2006, 35 s., [3] s. obr. příl. ISBN 80-251-1183-0.
 • ŠMIKMÁTOROVÁ, Michala. Tvoříme z přírodních materiálů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006, 60 s. ISBN 80-251-1139-3.
 • SKOPOVÁ, Kamila. Velikonoční svátky o století zpátky, aneb, Jarní tradice v české domácnosti. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007, 69 s. ISBN 978-80-86903-38-5.
 • BERAN, David a Andrea BERANOVÁ. Dekorativní vyřezávání z ovoce a zeleniny. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 79 s. ISBN 978-80-247-1842-2.
 • ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice: původ lidových tradic, zvyky, pověry, pranostiky, říkadla a hry. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2009, 253 s. ISBN 978-80-7346-096-9.
 • KONÍČKOVÁ, Klára. Floristika pro začátečníky: květinová aranžmá pro celý rok. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2012, 117 s. ISBN 978-80-249-1792-4.
 • KICKBUSCH, Angelika, Ursula RITTER a Martha STEINMEYER. Tvoříme z přírodních materiálů: nejhezčí nápady pro šikovné ruce. Vyd. 1. Frýdek-Místek: Alpress, 2006, 75 s. ISBN 80-7362-305-6.
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
aktivní účast na cvičení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/MSBK_PPR2