MSBK_PPR2 Natural materials in preschool 2

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/.7. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Kateřina Ševčíková (seminar tutor)
Pavel Tesař (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Kateřina Ševčíková
Department of Biology - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Kateřina Ševčíková
Supplier department: Department of Biology - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
MSBK_PPR2/Blok_Jaro: Fri 21. 2. 13:00–16:50 Botanická zahrada Kejbaly, K. Ševčíková
MSBK_PPR2/Blok_Leto: Fri 3. 4. 13:00–16:50 Botanická zahrada Kejbaly, K. Ševčíková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 16 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 6/16, only registered: 0/16, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/16
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Practical experience with the possibilities of the use of natural materials when working with preschool children in relation to the changes in nature during festivals (traditional and modern). Students will be able to apply theoretical knowledge and experience in the preparation of methodological materials aimed at changing attitudes to nature, the development of motor skills and aesthetic sensitivity in preschool children.
Syllabus
 • 1. Introduction, collection and preservation of nature 2. Birds in winter - watching and feeding 3. Valentine's Day - making cards and decorating gifts of nature 4. Spring flowers and their use in interior decoration 5. Easter - both traditional and non-traditional decorations 6. Natural decorations using food 7. Natural decoration of wild flowers
Literature
 • DVOŘÁKOVÁ, Lucie. Originální věnce a přírodní dekorace: nadčasové, stylové, nevšední i elegantní : dílna nápadů. 1. vyd. Brno: CPress, 2012, 104 s. ISBN 978-80-264-0037-0.
 • VONDROVÁ, Petra. Tvoříme z přírodních materiálů: land-art pro děti. Vyd. 1. Brno: Computr [i.e. Computer] Press, 2006, 35 s., [3] s. obr. příl. ISBN 80-251-1183-0.
 • ŠMIKMÁTOROVÁ, Michala. Tvoříme z přírodních materiálů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006, 60 s. ISBN 80-251-1139-3.
 • SKOPOVÁ, Kamila. Velikonoční svátky o století zpátky, aneb, Jarní tradice v české domácnosti. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007, 69 s. ISBN 978-80-86903-38-5.
 • BERAN, David a Andrea BERANOVÁ. Dekorativní vyřezávání z ovoce a zeleniny. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 79 s. ISBN 978-80-247-1842-2.
 • ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice: původ lidových tradic, zvyky, pověry, pranostiky, říkadla a hry. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2009, 253 s. ISBN 978-80-7346-096-9.
 • KONÍČKOVÁ, Klára. Floristika pro začátečníky: květinová aranžmá pro celý rok. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2012, 117 s. ISBN 978-80-249-1792-4.
 • KICKBUSCH, Angelika, Ursula RITTER a Martha STEINMEYER. Tvoříme z přírodních materiálů: nejhezčí nápady pro šikovné ruce. Vyd. 1. Frýdek-Místek: Alpress, 2006, 75 s. ISBN 80-7362-305-6.
Teaching methods
practical exercises
Assessment methods
active participation in exercises
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/MSBK_PPR2