MSBK_VKZ Základy výchovy ke zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny konzultací. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Daňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 16. 11. 15:45–17:25 učebna 36, Pá 14. 12. 15:45–17:25 učebna 36
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice zdravého životního stylu, prevence, ochrany a podpory zdraví. Posluchači jsou seznámeni se základními faktory ovlivňujícími zdraví jednotlivce i populace. Získají orientaci v programech podporujících zdraví a možnostech výchovy ke zdraví v mateřských školách.
Osnova
  • 1.Pojem zdraví – pojetí, definice, historie. Společnost a zdraví, zdravotní stav obyvatelstva, programy podporující zdraví(Zdraví 21, Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR). 2.Faktory ovlivňující zdraví (rizikové a protektivní faktory), zdravý životní styl. 3.Výživa a zdraví, výživová doporučení, výživové chování. 4.Pohyb a zdraví. Pohybové aktivity pro zdraví, zdravotně orientovaná zdatnost. Pohybové aktivity zdravotně oslabených. 5.Prevence civilizačních chorob. Problematika obezity – typy, etiologie, epidemiologie, prevence. 6.Prevence úrazů (ve městě, v přírodě, v místnosti). 7.Psychosociální prostředí a zdraví, mentální hygiena, stres, relaxace. 8.Prevence závislostí. Kouření, alkohol. (zákonné normy). 9.Zásady sexuální výchovy pro děti předškolního věku. 10.Syndrom CAN (definice, typy, výskyt, ochrana, legislativa). 11.Výchova ke zdraví v mateřské škole (cíle, obsah a metody výchovy ke zdraví). Výchova ke zdraví v každodenní praxi učitele mateřské školy. 12.Programy a projekty pro podporu zdraví ve škole (Zdravá mateřská škola).
Literatura
  • MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví pro učitele. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 250 s. ISBN 8070447680. info
  • HOLČÍK, Jan. Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny ve 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. 160 s. ISBN 80-85047-33-0. info
  • Zdraví 21. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2003. 124 s. ISBN 8085047993. info
  • HOLČÍK, Jan. Program Světové zdravotnické organizace "Zdraví 21" jako výzva ke společné cestě ke zdraví, sdílené odpovědnosti a tvůrčímu partnerství. Zdravotnictví v České republice, Praha: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství, 2001, roč. 4, 1-2, s. 2-4. ISSN 1213-6050. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednášky doplněné materiály pro samostudium
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.