MSBK_ZSP Základy sociální pedagogiky

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 22. 4. 16:40–18:20 učebna 30
Předpoklady
Předmět je povinnou součástí prezenčního bakalářského studia oboru Učitelství pro mateřské školy. Předpokladem pro jeho ukončení je splnění úkolů vymezených sylabem předmětu a úspěšným složením zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními vývojovými tendencemi a vymezením sociální pedagogiky jako vědní disciplíny, zaměřuje se na paradigmata sociální pedagogiky, postihuje vzájemné vlivy prostředí a výchovy, charakterizuje aktuální problémy sociální pedagogiky.
Osnova
  • 1. Vznik a zdroje sociální pedagogiky jako samostatné vědní disciplíny. 2. Cíle, metody a prostředky sociální pedagogiky. 3. Funkce výchovy, socializace a kultivace člověka, obsah a její průběh. 4. Vztah prostředí a výchovy, typologie prostředí, tzv. přirozená prostředí výchovy. 5. Sociální aspekty rodinného prostředí, poruchy rodinného prostředí. 6. Sociální aspekty školního prostředí, funkce školy, sociální vztahy ve škole, škola a rodina, škola a lokalita. 7. Prostředí sociálních skupin, vliv a význam vrstevnických skupin. 8. Sociální aspekty pracovního prostředí, jeho funkce a vlivy. 9. Volnočasové prostředí, volný čas jako sociální fenomén, pozitivní trávení volného času, instituce podílející se na využívání volného času. 10. Aktuální problémy sociální pedagogiky.
Literatura
  • HOPF, Arnulf. Sociální pedagogika pro učitele :pomoc pro každý všední den ve škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2001. 181 s. ISBN 80-7290-053-6. info
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška Požadavky na ukončení: aktivní účast.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.