MSBP_KPVP Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v letní přírodě

Pedagogická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/0/4. kurz 6 dní. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Jonášová (cvičící)
Mgr. Hana Kopřivová (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Trávníček (cvičící)
PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Daniela Jonášová
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Daňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu je student schopen porozumět a v praxi aplikovat problematiku zdravého, účelného a ekologicky pojatého pobytu v přírodě se zaměřením na konkrétní zdravotně preventivní aktivity uplatňované v rámci letních školek v přírodě.
Osnova
  • 1. Zásady kulturně poznávací činnosti a ekologické výchovy, pohybová složka turistiky, pokyny pro přípravu, organizaci a vlastní realizaci různých forem pobytu v přírodě se zaměřením na letní školku v přírodě. 2. Základní turistické dovednosti. 3. Náměty na relaxační a odpočinkové činnosti v přírodním prostředí. 4. Hry na louce, na hřišti, v lese, na pískovišti, v terénu, v místnosti, u vody a další možné aktivity v přírodě.
Literatura
  • ZAPLETAL, Miloš. Hry v přírodě (Variant.) : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal, 1987] : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal, 1995]. info
  • Ilková, O., Vašíčková, Z. Zdravá výživa v mateřské škole. Praha: Portál, 2004
  • DVOŘÁKOVÁ, Hana. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte :[tělesná výchova ve vzdělávacím programu mateřské školy]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 137 s. ISBN 80-7178-693-4. info
  • BARTŮNĚK, Dušan. Hry v přírodě s malými dětmi :hry a cvičení v přírodě pro děti ve věku od 4 do 8 let. Illustrated by Jana Kudličková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 159 s. ISBN 80-7178-539-3. info
  • HANŠPACHOVÁ, Jana. Veselé hry s malými dětmi :[náměty k rozvoji smyslu pro humor dětí od 2 let]. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 164 s. ISBN 80-7178-335-8. info
  • VYŠKOVSKÝ, Jan. Hry a sporty v přírodě. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 56 s. ISBN 8021007842. info
  • ZAPLETAL, Miloš. Encyklopedie her : 1000 her v tělocvičně, na hřišti, na louce, ve městě, v terénu, v místnosti. 2. vyd. Praha: Olympia, 1975. 242 s. : i. info
Výukové metody
Praktická cvičení
Metody hodnocení
Aktivní účast, zápočtový test - pohybová náplň týdenní letní školky v přírodě, konkrétní příklady jejího zařazení do celodenního režimu během celého týdne – s možnostmi náhradního programu v případě nepříznivého počasí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: kurz 6 dní.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.