N2MK_1LEX Lexikologie a lexikografie

Pedagogická fakulta
podzim 2014
Rozsah
6 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N2MK_1LEX/01: Pá 19. 9. 10:15–11:00 učebna 63, Pá 10. 10. 10:15–11:00 učebna 63, Pá 24. 10. 10:15–11:00 učebna 63, Pá 7. 11. 10:15–11:00 učebna 63, Pá 21. 11. 10:15–11:00 učebna 63, Pá 5. 12. 10:15–11:00 učebna 63, M. Muzikant
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
In der Lehrveranstaltung wird in erster Linie der semantische Bereich der deutschen Lexikologie behandelt, mit dem Ziel die Studierenden mit dem System der Gruppierungen im Wortschatz vertraut zu machen. Dabei wird auf die Kontrastivität des deutschen und des tschechischen (und z. T. auch des englischen) Wortschatzes fokussiert (v. A. lexikalische Divergenzen, die für Deutschlerner schwierig sind). Weiterhin wird die Problematik der Lexikographie diskutiert.
Osnova
  • Lexikologie - ihr Forschungsfeld& Wortschatz einer Sprache und seine Elemente und Kriterien ihrer Aufteilung& Denotation und Konnotation& semantische Analyse des Wortfeldes& Paradigmatische (Synonymie, Hierarchie, Opposition, Homonymie; Polysemie)und syntagmatische (Kollokation, Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen, Assoziation) Beziehungen im Wortschatz& Bewegungen im Wortschatz (u.a. lexikalische Metaphern und Metonymien) Lexikographie - die wichtigsten Lexika für DaF-ler und ihre Kritik
Literatura
  • Lutzeier, Peter Rolf: Lexikologie. Tübingen: Stauffenburg, 1995.
  • Káňa, Tomáš: Lexikologie (Strukur des faches mit Aufgaben und Übungen) - interní materiál dostupný prozatím jen studentům daného semestru
  • UHROVÁ, Eva. Grundlagen der deutschen Lexikologie. 2. vyd. Brno: MU Brno, 2002. 136 s. 2. vyd. ISBN 80-210-13243-0. info
  • SCHIPPAN, Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer, 1992. x, 306 s. ISBN 3-484-73002-1. info
Výukové metody
domácí úkoly a cvičení (rešerše odborných pramenů, hledání příkladů jednotlivých jevů v jaykových korpusech); konzultace a prezentace výsledků
Metody hodnocení
Písemná zkouška na konci semestru
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.