NJ060 German Grammar - Syntax 2

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Bc. Mgr. Petra Chládková (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Department of German Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Helena Rytířová
Supplier department: Department of German Language and Literature - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
NJ060/01: Fri 14. 2. 15:00–16:50 učebna 63, Fri 21. 2. 15:00–16:50 učebna 63, Fri 28. 2. 15:00–16:50 učebna 63, Fri 6. 3. 15:00–16:50 učebna 63, Fri 13. 3. 15:00–16:50 učebna 63, Fri 20. 3. 15:00–16:50 učebna 63, Fri 27. 3. 15:00–16:50 učebna 63, Fri 3. 4. 15:00–16:50 učebna 63, Fri 17. 4. 15:00–16:50 učebna 63, Fri 24. 4. 15:00–16:50 učebna 63, P. Chládková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
- Acquiring of systematic knowledge of the German sentence - production of grammatically correct German sentences - Development of the ability to reflect parallels and differences between the Czech and German sentence structures
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to: understand and explain of German complex sentence, compare it with the Czech system and apply it in the practical language.
Syllabus
  • The complexe sentence 1. The coordination 2. The subordination (subject clauses, object clauses, adverbial clauses, relative clauses)
Literature
  • POVEJŠIL, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1992.DUSILOVÁ, D., EBEL, M., GOEDERT, R., KOLOCOVÁ, V., VACHALOVSKÁ, L. Cvičebnice německé gramatiky. Praha: Polyglot, 2001.
  • BERGLOVÁ, E., FORMÁNKOVÁ, E., MAŠEK, M. Německá gramatika. Plzeň: Fraus, 1995.
  • PELOUŠKOVÁ, Hana. Německo-český a česko-německý slovníček základních gramatických termínů. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005. 43 pp. ISBN 80-210-3626-5. info
  • PELOUŠKOVÁ, Hana. Übungen zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3347-9. info
  • PELOUŠKOVÁ, Hana. Übungen und Ergänzungsmaterialien zur Syntax des einfachen Satzes. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 42 pp. ISBN 80-210-3079-8. info
  • GÖTZE, Lutz and Ernest W. B. HESS-LÜTTICH. Knaurs Grammatik der deutschen Sprache :Sprachsystem und Sprachgebrauch. München: Knaur, 1989. 624 s. ISBN 3-426-26421-8. info
Teaching methods
seminar
Assessment methods
written exam
Language of instruction
German
Further Comments
The course is taught annually.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/NJ060