NJ6111 Teaching Practice (optional) in Bachelor Studies of German

Faculty of Education
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavla Marečková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Department of German Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Helena Rytířová
Supplier department: Department of German Language and Literature - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
(! N2B_PXP1 Teaching Practice 1 )&&(! NJ_X111 Teaching Practice )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is the reflection of the pedagogic process and exploring the possibilities of learning foreign languages also outside the classroom..
Syllabus
  • - choose the school - discuss the questions in the checklist with the teachers - take record in German
Literature
  • Společný evropský referenční rámec pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Edited by Jaroslava Ivanová. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 267 s. ISBN 8024404044. info
  • ŠVEC, Vlastimil, Hana FILOVÁ and Oldřich ŠIMONÍK. Praktikum didaktických dovedností. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996. 90 s. ISBN 8021013656. info
  • JANÍKOVÁ, V. Beobachten; miteinander in Lernsituationen Wesentliches erkennen
Teaching methods
Observation: observational techniques, record the observation protocol
Assessment methods
record of the observation
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Note related to how often the course is taught: průběžně.
Information on the extent and intensity of the course: praxe (5 pohovorů na školách).
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2019/NJ6111