NJ_C101 Jazyková cvičení C1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 24 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Johanna Dalsant, M.A. (přednášející)
Mgr. Pavla Marečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_C101/Kombi01: Pá 27. 9. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 11. 10. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 25. 10. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 15. 11. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 29. 11. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 13. 12. 10:00–11:50 učebna 63, J. Dalsant
NJ_C101/Prez01: Út 14:00–15:50 učebna 65, J. Dalsant, P. Marečková
Předpoklady
Aktive und passive Sprachkenntnisse zumindest auf der Niveaustufe B2+ nach dem Europäischen Referenzrahmen. Aktivní a pasivní jazykové znalosti a dovednosti na úrovni B2+ dle Společného referenčního rámce pro jazyky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ziel der Lehrveranstaltung ist es, auf die Sprachprüfung am Studienende vorzubereiten. Dabei sollen die aktiven und rezeptiven Kompetenzen trainiert und auch das Testformat eingeübt werden. Als Orientierung für die Abschlussprüfung dienen Testformate wie: Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP/C1), TELC Zertifikat Deutsch C1, ÖSD-Oberstufe Deutsch/C1, ÖSD-Wirtschaftssprache Deutsch/C2 u.ä. Cílem seminářů je komplexní jazyková příprava na závěrečnou jazykovou zkoušku na konci mag.studia. Studenti si zdokonalí své receptivní i produktivní dovednosti a seznámí se s formátem mezinárodních jazykových zkoušek. Pro orientaci slouží testovací sady mezinárodních zkoušek Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP/C1), TELC Zertifikat Deutsch C1, ÖSD-Oberstufe Deutsch/C1, ÖSD-Wirtschaftssprache Deutsch/C2 aj.
Výstupy z učení
Studierende sind fähig - Lesetexte sowie Hörtexte auf dem Sprachniveau C1 zu verstehen - Wortschatz und Grammatik im schriftlichen sowie mündlichen Ausdruck auf dem Sprachniveau C1 zu verwenden (anhand von Scaffolding)
Osnova
 • 1) Lektion 1-3, Aspekte NEU C1 2) Modellsatz Aspekte C1, ÖSD C1, Goethe C1 (internationale Prüfungsformate) 3) ergänzendes Material zur Grammatik und Wortschatz
Literatura
 • ÖSD: Übungsmaterialien Mittelstufe. Wien, ab 1998
 • Em neu 2008 Abschlusskurs : Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe C1. Edited by C. Krumbiegl. Ismaning: Hueber, 2008. 1 zvuková. ISBN 9783195316972. info
 • ORTH-CHAMBAH, Jutta, Michaela PERLMANN-BALME a Susanne SCHWALB. Em neu 2008 Abschlusskurs : Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe C1. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2008. 91 s. ISBN 9783195216975. info
 • ORTH-CHAMBAH, Jutta, Michaela PERLMANN-BALME a Susanne SCHWALB. Em neu 2008 Abschlusskurs : Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe C1. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2008. 125 s. ISBN 9783195116978. info
 • PERLMANN-BALME, Michaela, Susanne SCHWALB a Dörte WEERS. Em neu 2008 Abschlusskurs : Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe C1. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2008. 128 s. ISBN 9783195016971. info
 • LANZ, Monika, Ilse SANDER a Angelika LUNDQUIST-MOG. Mittelpunkt C1 : Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2008. 135 s. ISBN 9783126766128. info
 • DANIELS, Albert. Mittelpunkt C1 : Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2008. 216 s. ISBN 9783126766319. info
 • DANIELS, Albert. Mittelpunkt C1 : Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2008. 200 s. ISBN 9783126766302. info
 • Fit für den TestDaF : Tipps un Übungen. Edited by Jörg Roche. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2007. 192 s. ISBN 9783190016990. info
 • GLABONIAT, Manuela. Profile deutsch : gemeinsamer europäischer Referenzrahmen : Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen, kommunikative Mittel : Niveau A1-A2, B1-B2, C1-C2. Berlin: Langenscheidt, 2005. 240 s. ISBN 3468494106. info
 • GLIENICKE, Stefan a Klaus-Markus KATTHAGEN. TestDaF : Oberstufenkurs mit Prüfungsvorbereitung. 1. Aufl. Berlin: Max Hueber, 2004. 144 s. ISBN 319001700X. info
 • WILLKOP, Eva-Maria a Claudia WIEMER. Auf neuen Wegen : Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und Oberstufe. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2003. 128 s. ISBN 3190116407. info
 • WILLKOP, Eva-Maria, Claudia WIEMER, Evelyn MÜLLER-KÜPPERS, Dietrich EGGERS a Inge ZÖLLNER. Auf neuen Wegen : Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und Oberstufe. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2003. 280 s. ISBN 3190016402. info
Výukové metody
Seminar: Hausübungen, Textbearbeitung, Teststrategien Seminář:Domácí úkoly, práce s textem, strategie k testovým ukolům
Metody hodnocení
Den Zápočet bekommen die Studierenden, wenn sie den Abschlusstest in Lese- und Hörverstehen auf dem C1 Niveau bestehen (die Grenze liegt bei 60 %).
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Anmerkungen zur Literatur: Die angeführte Literatur kann als Unterlage beim Selbststudium dienen, ist aber nicht verpflichtend. Die konkreten Materialien werden jeweils in den Stunden ausgegeben. Für eine eventuelle Anerkennung dieses Kurses ist ein internationales Sprachdiplom auf der Niveaustufe C1 erforderlich (DSD II- C1 Niveau im LV, HV; öSD C1, Goethe C1)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex NJ%_3JCV.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/NJ_C101