NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 3 x 2 hodiny v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavla Marečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalosti němčiny minimálně na úrovni B1. Předmět je vhodný pro studenty všech ročníků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu:
získání teoretických poznatků o prezentaci jakožto jednoho z typů osobního přednesu
rozvoj schopnosti aplikace těchto poznatků při přípravě vlastní prezentace
rozvoj vlastních strategií pomáhající k úspěšnému zvládnutí prezentace
minimalizování trémy a strachu z výstupu před publikem
Výstupy z učení
Am Ende dieses Kurses verfügen die Studierenden über theoretisches Wissen über Präsentationsgestaltung, sie sind in der Lage, dieses Wissen in der Vorbereitung eigener Präsentation anzuwenden, haben eigene Strategien entwickelt und können Nervosität und Angst bei einem Auftritt in der Öffentlichkeit minimieren.
Osnova
 • Obsah a rozvržení učiva
 • 1. Úvod do tématu (1.- 4. týden)
 • Vymezení pojmu
 • Příprava prezentace
 • Struktura prezentace
 • Jazykové prostředky
 • 2. Výstup (5. – 9. Týden)
 • Tréma
 • Postoj, oční kontakt, gesta
 • Práce s publikem
 • Timemanagment
 • 3. Zpětná vazba (10. – 12. týden)
 • Analýza jednotlivých výstupů
 • Další tipy a triky pro úspěšné zvládnutí prezentace vycházející z analýzy výstupů
 • 1. Úvod do tématu (1.- 4. týden)
 • Vymezení pojmu
 • Příprava prezentace
 • Struktura prezentace
 • Jazykové prostředky
 • 2. Výstup (5. – 9. Týden)
 • Tréma
 • Postoj, oční kontakt, gesta
 • Práce s publikem
 • Timemanagment
 • 3. Zpětná vazba (10. – 12. týden)
 • Analýza jednotlivých výstupů
 • Další tipy a triky pro úspěšné zvládnutí prezentace vycházející z analýzy výstupů
Literatura
  povinná literatura
 • Phonothek intensiv : Aussprachetraining. Edited by Ursula Hirschfeld - Kerstin Reinke - Eberhard Stock. Berlin: Langenscheidt, 2007. 176 s. ISBN 9783468497643. info
  doporučená literatura
 • ISABEL GARCÍA. Ich rede. Kommunikationsfallen und wie man sie umgeht. München: mvgverlag, 2010. info
 • PETER KÜRSTEINER, Inga Berkensträter. 100 Tipps & Tricks für Reden, Vorträge und Präsentationen. Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 2010. info
 • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Iva Michňová. 7., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. 380 s. ISBN 9788024724232. info
 • HARTMANN, Jürgen, Rainer RÖPNACK a Doris JACOBS-STRACK. Lehrerinnen präsentieren : zielgerichtet informieren und erfolgreich überzeugen. Weinheim: Beltz Verlag, 1999. 126 s. ISBN 3407220405. info
Výukové metody
prezentace, diskuze, práce s videi a výukovými texty, domácí úkoly
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích (100% docházka), pravidelné výstupy, odevzdání evaluačních listů
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Poznámka k četnosti výuky: dvouhodinové bloky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, jaro 2018, jaro 2019.