NJ_D302 Příprava online kurzů

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 3 bloky v pátek. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Helena Hradílková (přednášející)
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Veličková (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_D302/01: Čt 11. 3. 18:00–19:50 kancelář vyučujícího, Čt 18. 3. 18:00–19:50 kancelář vyučujícího, Pá 23. 4. 16:00–17:50 učebna 28, Pá 7. 5. 16:00–17:50 učebna 28, H. Hradílková, J. Veličková
Předpoklady
Erforderliches Sprachniveau laut GERR: B1,
erwartet wird aktive Mitarbeit
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Das Seminar sollte den Studierenden ermöglichen, die Einsicht in die Grundlagen der Erstellung von online Sprachkursen, Testerstellung sowie Übersicht über die wichtigsten Themen der deutschen Grammatik auf den jeweiligen Niveaus des GERRs zu gewinnen und nicht zuletzt die Testerstellung praktisch zu üben.
V semináři se studenti seznámí se zásadami tvorby online jazykových kurzů a online testů. Dále získají přehled o důležitých tématech německé gramatiky na jednotlivých úrovních SERRJ. Součástí kurzu je vytvoření vlastních materiálů pro budoucí online kurz německé gramatiky.
Výstupy z učení
Die Studenten gewinnen die Einsicht in die Grundlagen der Erstellung von online Kursen, Testerstellung sowie Übersicht über die wichtigsten Themen der deutschen Grammatik auf den jeweiligen Niveaus des GERRs.
V rámci kurzu se studenti seznámí se zásadami tvorby online kurzů, testů, s rozdělením témat gramatiky dle SERR a s možnostmi testování v prostředí IS MU.
Osnova
 • 1. Allgeimeine Einfühurng in Themen: Spezifika der online Kursen, Testen und Prüfen, Testerstellung, Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen.
 • 2. Erstellung von Unterlagen für den zukünftigen Online-Kurs der deutschen Grammatik.
 • 3. Präsentation von ausgearbeiteten Unterlagen und ihre Evaluation.
 • 1. Obecný úvod do témat: specifika online kurzů, zásady testování a tvorba testů, Společný evropský referenční rámec pro jazyky.
 • 2. Příprava podkladů pro vznik budoucího online kurzu německé gramatiky.
 • 3. Prezentace vypracovaných podkladů a jejich evaluace.
Literatura
 • ROCHE, Jörg. Handbuch Mediendidaktik Fremdsprachen. 1. Auflage. Ismaning: Hueber Verlag, 2008. 176 stran. ISBN 9783190217519. URL info
 • BOLTON, Sibylle. Mündlich : mündliche Produktion und Interaktion Deutsch : Illustration der Niveaustufen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens : Niveaubestimmungen nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen : Ergänzung zu Profile deutsch : Authentische. Berlin: Langenscheidt, 2008. 62 s. ISBN 9783468494093. info
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Zrádná slova v němčině. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2006. 255 s. ISBN 8086119688. info
 • GLABONIAT, Manuela. Profile deutsch : gemeinsamer europäischer Referenzrahmen : Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen, kommunikative Mittel : Niveau A1-A2, B1-B2, C1-C2. Berlin: Langenscheidt, 2005. 240 s. ISBN 3468494106. info
 • RINAS, Karsten. Vorsicht - Fehler! :odstraňujeme nejčastější "české" chyby v němčině. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 189 s. ISBN 80-7238-228-4. info
 • ALBERS, Hans-Georg a Sibylle BOLTON. Testen und Prüfen in der Grundstufe : Einstufungstests und Sprachstandsprüfungen : Fernstudieneinheit 7. Edited by Eva-Maria Jenkins. 1. Aufl. Berlin: Lagenscheidt, 1995. 200 s. : i. info
Výukové metody
Bekanntmachung mit der relevanten Fachliteratur, Bereitstellung der Testaufgaben, Gruppendiskussion, Evaluation der erarbeiteten Testaufgaben. /
Studium odborné literatury, příprava testových úloh, skupinová diskuse, evaluace vytvořených testových úloh.
Metody hodnocení
Vorgelegt werden fertige Aufgaben, die nachher in einen Online-Kurs umgewandelt werden. Der Kurs kann nach eigener Wahl der Teilnehmenden entweder mit einem „Zapocet“ oder einem „Kolokvium“ abgeschlossen werden. Für den "Zapocet" müssen die Studierenden einen Übungstest zu einem grammatischen Thema ausarbeiten. Für das "Kolokvium" müssen zwei grammatische Themen ausgearbeitet werden. Aktive Mitarbeit im Kurs wird erwartet.

Předložení vypracovaných cvičení pro online kurz. Kurz je dle vlastní volby možno ukončit buď zápočtem nebo kolokviem. Pro získání zápočtu musí studenti vypracovat cvičný test k jednomu gramatickému tématu. Pro získání kolokvia je potřeba vypracovat dvě gramatická témata. Očekává se aktivní účast v kurzu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/NJ_D302