NJ_DPp Diplomová práce - Projekt

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
katedra NJ (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Voraussetzung für die Registrierung dieses Faches ist, dass die Teilnehmer bereits ein Thema für ihre Diplomarbeit (Magisterarbeit) mit einem Betreuer abgesprochen und im IS registiert haben sowie das Projekt der Diplomarbeit ins IS gestellt haben.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Die Arbeit im Laufe des Semesters besteht darin, die Diplomarbeit selbständig weiterzuführen und die Ergebnisse bzw. Fragen mit dem Betreuer der Arbeit zu besprechen.
Výstupy z učení
Am Ende dieses Kurses sollen die Studierenden in der Lage sein, die Masterarbeit zum gewünschten Thema und im entsprechenden Stil zu schreiben, die entsprechenden Forschungsmethoden anzuwenden und aus den Quellen ordentlich zu zitieren.
Osnova
 • Je nach Thema und Vorgaben im Projekt.
Literatura
  povinná literatura
 • KORNMEIER, Martin. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht : für Bachelor, Master und Dissertation. 3., aktualis. und erw. Aufl. Bern: Haupt, 2010. 322 s. ISBN 9783825231545. info
  doporučená literatura
 • FRAGNIERE, J.: Wie schreibt man eine Diplomarbeit? Bern - Wien u.a. 2000.
  neurčeno
 • dle tématu práce/ according to topic of the thesis
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Eine positive Bewertung des Faches erteilt der Betreuer nach regelmäßigen Konsultationen und nach der Erfüllung individueller Aufgaben.
Výuka probíhá ve formě konzultací s vedoucí(m) práce, zápočet je udělován na základě pravidelných (!) osobních konzultací s vedoucím a splnění s ní(m) dohodnutých úkolů.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Projekt diplomové práce si můžete stáhnout na stránkách stud. odd. PdF (http://www.ped.muni.cz/wstud/), odkaz "Státní zkoušky", "Obecné informace", soubor "Projekt diplomové a bakalářské práce (formát .doc)". Je však Vaší povinností po domluvě s konzultantem založit "Archiv dipl. práce", tedy nové téma (=název práce) v balíku "PedF Diplomová práce_Německý jazyk a literatura (zkratka: DP_Nemecj)"
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: průběžně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/NJ_DPp