NJ_DPd Diplomová práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. Odevzdání DP. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
NJ_DP Diplomová práce
Voraussetzung für die Registrierung dieses Faches ist, dass die Teilnehmer bereits ein Thema für ihre Diplomarbeit (Magisterarbeit) mit einem Betreuer abgesprochen und im IS registiert haben sowie das Projekt der Diplomarbeit ins IS gestellt haben.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Die Arbeit im Laufe des Semesters besteht darin, die Diplomarbeit selbständig weiterzuführen, zu beenden und zum vorgeschriebenen Termin abzugeben (ins IS, und 2x dem Betreuer in gedruckter Fassung).
Výstupy z učení
Die Studierenden wissen, wie man einen selbstgeschriebenen Fachtext kritisch beurteilt, korrigiert und zur Begutachtung abgibt. Sie sind auch aur die Verteidigung der Arbeit vor der Prüfungskommission vorbereitet.
Osnova
  • Je nach Thema und Vorgaben im Projekt.
Literatura
    povinná literatura
  • KORNMEIER, Martin. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht : für Bachelor, Master und Dissertation. 3., aktualis. und erw. Aufl. Bern: Haupt, 2010. 322 s. ISBN 9783825231545. info
    doporučená literatura
  • FRAGNIERE, J.: Wie schreibt man eine Diplomarbeit? Bern - Wien u.a. 2000.
    neurčeno
  • dle tématu práce/ according to topic of the thesis
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Eine positive Bewertung des Faches erteilt der Betreuer nach regelmäßigen Konsultationen und nach der Abgabe der Arbeit ins IS, und 2x dem Betreuer in gedruckter Fassung.
Výuka probíhá ve formě konzultací s vedoucí(m) práce, zápočet je udělován na základě pravidelných osobních konzultací a po odevzdání práce do ISu a 2x ve vytištěné formě vedoucímu práce.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: průběžně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.