NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G110/Kombi02: Pá 5. 10. 14:00–14:50 učebna 64, Pá 19. 10. 14:00–14:50 učebna 64, Pá 2. 11. 14:00–14:50 učebna 64, Pá 16. 11. 14:00–14:50 učebna 64, Pá 30. 11. 14:00–14:50 učebna 64, Pá 14. 12. 14:00–14:50 učebna 64, A. Kovářová
NJ_G110/Prez01: St 12:00–13:50 učebna 64, A. Kovářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých vokálů, diftongů, konsonantů a charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích. Nach dem Seminar sind die Studenten im Stande die Unterschiede in der Aussprache der deutschen und tschechischen Vokale, Diphthonge und Konsonanten zu erklären, sowie die entsprechenden Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern zu charakterisieren.
Výstupy z učení
Student má ucelený přehled o systému německých hlásek. Je schopen interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých vokálů, diftongů a konsonantů. Dokáže charakterizovat interferenční výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích v segmentální rovině německé artikulace. Der Student hat eine Übersicht über das deutsche Lautsystem. Er ist fähig die Unterschiede in der Aussprache der deutschen und der tschechischen Vokale, Diphthonge und Konsonanten zu interpretieren. Er kann die Interferenzfehler in der Aussprache der tschechischen Muttersprachler auf der segmentalen Ebene der deutschen Artikulation charakterisieren.
Osnova
  • 1. Nácvik výslovnosti jednotlivých německých vokálů, diftongů a konsonantů, především fonémů, které se v češtině nevyskytují. 2. Vnímání zvukové výstavby slov v souvislosti s charakterem německého přízvuku. 3. Redukce hlásek a slabik v nepřízvučném postavení. 4. Práce se slovní zásobou a gramatikou z fonetického hlediska
Literatura
    povinná literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
    doporučená literatura
  • KRECH, Eva-Maria. Deutsches Aussprachewörterbuch. Edited by Walter Haas - Ingrid Hove - Peter Weisinger. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. xi, 1076. ISBN 9783110182026. info
  • Phonetik lehren und lernen. Edited by Helga Dieling - Ursula Hirschfeld. Berlin: Langenscheidt, 2000. 199 s. ISBN 3-468-49654-0. info
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
Výukové metody
Seminář; nácvik správné výslovnosti německých vokálů, diftongů a konsonantů. Aktivní domácí příprava.
Metody hodnocení
Zápočet: přednes krátkého německého textu s důrazem na správnou výslovnost. Testat: Vorlesen eines kurzen deutschen Textes mit dem Schwerpunkt korrekte deutsche Aussprache. Kolokvium: přednes krátkého německého textu s důrazem na správnou výslovnost. Písemná analýza vybraných německých výrazů z fonetického hlediska. Kolloquium: Vorlesen eines kurzen deutschen Textes mit dem Schwerpunkt korrekte deutsche Aussprache. Schriftliche Analyse ausgewählter deutscher Wörter aus phonetischer Sicht.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny je zaměřen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, které jsou zdrojem typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. V 1. semestru přímo navazuje a doplňuje teorii z přednášky NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny praktickým nácvikem obtížných výslovnostních jevů. Posluchači si připraví četbu krátkého německého textu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka..
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.