NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1/0. nebo 12 hodin v kombinované formě. 1 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G120/01: Po 10:15–11:55 učebna 57, A. Kovářová
NJ_G120/02: Pá 24. 2. 12:05–12:50 učebna 64, Pá 10. 3. 12:05–12:50 učebna 64, Pá 24. 3. 12:05–12:50 učebna 64, Pá 7. 4. 12:05–12:50 učebna 64, Pá 28. 4. 12:05–12:50 učebna 64, Pá 12. 5. 12:05–12:50 učebna 64, A. Kovářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování semináře budou studenti schopni interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých vokálů a konsonantů a asimilačních jevů a charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích v suprasegmentální rovině. Nach dem Seminar sind die Studenten im Stande die Uterschiede in der Artikulation der deutschen und tschechischen Vokalen und Konsonanten zu bestimmen, sowie die entsprechenden Aussprachefehler von tschechichen Muttersprachlern im suprasegmentalen Bereich zu charakterisieren.
Osnova
  • l. Přehledu výslovnosti fonémů odlišných od češtiny. 2. Změny hlásek v proudu řeči, srovnání českých a německých asimilačních jevů. 3. Nácvik redukce nepřízvučných slabik. 4. Nácvik německé výslovnosti ve spojení s gramatikou. 5. Analýza textu z výslovnostního hlediska. 6. Vyhledávání textů vhodných pro nácvik správné výslovnosti v němčině. 7. Nové materiály pro výuku německé výslovnosti. 8. Nácvik mezinárodní fonetické transkripce IPA. 1. Aussprache der unterschiedlichen Phoneme im Vergleich zu entsprechenden tschechischen Lauten. 2. Unterschiede in Assimilationen in beiden Sprachen. 3. Reduktion der unbetonten Silben im Deutschen. 4. Zusammenhänge zwischen Phonetik und Grammatik. 5. Analyse der geschriebenen Texte aus phonetischer Sicht. 6. Geeignete Texte für den Phonetikunterricht. 7. Neue Lehrmaterialien für Ausspracheübungen. 8. Phonetische Umschrift IPA.
Literatura
    povinná literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
    doporučená literatura
  • KRECH, Eva-Maria. Deutsches Aussprachewörterbuch. Edited by Walter Haas - Ingrid Hove - Peter Weisinger. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. xi, 1076. ISBN 9783110182026. info
  • DIELING, Helga a Ursula HIRSCHFELD. Phonetik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt, 2000. 199 s. ISBN 3-468-49654-0. info
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika v tabulkách. 2. vyd. Brno: Nová škola ,Brno, 1999. 59 s. ISBN 80-85607-45-X. info
Výukové metody
Seminář; nácvik správné výslovnosti německých fonémů odlišných od češtiny, asimilace a suprasegmentální roviny výslovnosti němčiny. Specifikum výuky je vypracování vlastního fonetického slovníku. Aktivní domácí příprava, samostudium.
Metody hodnocení
Kolokvium; Studenti ovládají zásady standardtní německé výslovnosti i metodiku odstraňování typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. Kolloquium; Praktische Kenntniss der deutschen Standardaussprache, sowie der Methoden zur Behebung von typischen Aussprachefehlern der tschechischen Muttersprachler.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Předmět NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny navazuje v 2. semestru na teorii z přednášky NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny a je pokračováním předmětu NJ_G110 Segmentální rovina němčiny z 1. semestru. Je zaměřený na nácvik správné výslovnosti standardní němčiny a na analýzu psaného textu z fonetického hlediska včetně fonetické transkripce. Posluchači si pro kolokvium připraví četbu krátkého německého textu a předloží vlastní zpracovaný fonetický slovník. Bei dem Kolloquium legen die Studenten ihr eigenes erarbeitetes phonetisches Vokabelheft vor.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka..
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.