NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/1/0. nebo 12 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G121/01: Pá 26. 2. 13:00–13:45 učebna 64, Pá 11. 3. 13:00–13:45 učebna 64, Pá 1. 4. 13:00–13:45 učebna 64, Pá 15. 4. 13:00–13:45 učebna 64, Pá 29. 4. 13:00–13:45 učebna 64, Pá 13. 5. 13:00–13:45 učebna 64, A. Kovářová
NJ_G121/02: každou sudou středu 13:00–14:40 učebna 63, A. Kovářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování cvičení budou studenti schopni ovládat rozdíly mezi výslovností německých a českých vokálů, konsonantů a asimilace a charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích. Nach dem Seminar sind die Studenten im Stande die Uterschiede in der Artikulation der deutschen und tschechischen Vokale, Konsonanten und der Assimilation zu bestimmen, sowie die entsprechenden Aussprachefehler von tschechichen Muttersprachlern zu charakterisieren.
Osnova
  • l. Přehledu výslovnosti vokalických a konsonantických fonémů odlišných od češtiny. 2. Změny hlásek v proudu řeči, srovnání českých a německých asimilačních jevů. 3. Nácvik redukce nepřízvučných slabik. 4. Nácvik německé výslovnosti ve spojení s gramatikou. 5. Analýza textu z výslovnostního hlediska. 6. Nácvik mezinárodní fonetické transkripce IPA. 1. Aussprache der vokalischen und konsonantischen Phoneme im Vergleich zu entsprechenden tschechischen Lauten. 2. Unterschiede in Assimilationen in beiden Sprachen. 3. Reduktion der unbetonten Silben im Deutschen. 4. Zusammenhänge zwischen Phonetik und Grammatik. 5. Analyse der geschriebenen Texte aus phonetischer Sicht. 6. Phonetische Umschrift IPA.
Literatura
    povinná literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
    doporučená literatura
  • KRECH, Eva-Maria. Deutsches Aussprachewörterbuch. Edited by Walter Haas - Ingrid Hove - Peter Weisinger. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. xi, 1076. ISBN 9783110182026. info
  • DIELING, Helga a Ursula HIRSCHFELD. Phonetik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt, 2000. 199 s. ISBN 3-468-49654-0. info
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika v tabulkách. 2. vyd. Brno: Nová škola ,Brno, 1999. 59 s. ISBN 80-85607-45-X. info
Výukové metody
Cvičení; nácvik správné výslovnosti německých vokálů, konsonantů, asimilace a jevů suprasegmentální roviny výslovnosti němčiny. Specifikum výuky je vypracování vlastního fonetického slovníku. Aktivní domácí příprava, samostudium.
Metody hodnocení
Zápočet; Studenti ovládají zásady standardtní německé výslovnosti i metodiku odstraňování typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. Testat; praktische Kenntniss der deutschen Standardaussprache, sowie der Methoden zur Behebung von typischen Aussprachefehlern der tschechischen Muttersprachler.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Předmět NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2 navazuje v 2. semestru na teorii z přednášky NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny a je pokračováním předmětu NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1 z 1. semestru. Obsahem je nácvik správné německé výslovnosti, fonetické transkripce a rozbor psaného německého textu z fonetického hlediska. Posluchači si pro zápočet připraví četbu krátkého německého textu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka..
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.