NJ_L700 Komplexní analýza vybraného literárního díla

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Váňa, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studující zorientovat se ve vybraném literárním textu, umět ho analyzovat a interpretovat za použití základní odborné terminologie a vysledovat a pojmenovat různé roviny vybraného textu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studující schopni: - zorientovat se v literárním textu - umět popsat tento text, jeho části a jejich vzájemný vztah za použití základní odborné terminologie, - vysledovat různé roviny literárního textu a umět je pojmenovat.
Osnova
  • Roviny literárního textu, literární komunikace (autor - text - čtenář - kontext) - vyprávění - čas - osoby (konstelace) - prostor Stručný nástin literární teorie
Výukové metody
Seminář: četba primárního textu k analýze, četba a zpracování odborných textů ke studiu literatury, excerpty, prezentace, diskuse
Metody hodnocení
povinná účast a úkoly, prezentace (excerpty), závěrečné kolokvium
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Výuka probíhá v pátek.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.