NJ_M001 Didaktika pro učitele němčiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 24 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavla Marečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M001/Kombi01: Pá 27. 9. 13:00–14:50 učebna 63, Pá 11. 10. 13:00–14:50 učebna 63, Pá 25. 10. 13:00–14:50 učebna 63, Pá 15. 11. 13:00–14:50 učebna 63, Pá 29. 11. 13:00–14:50 učebna 63, Pá 13. 12. 13:00–14:50 učebna 63, V. Janíková
NJ_M001/Prez01: Út 9:00–10:50 učebna 56, P. Marečková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studierende mit Zielen der Sprachenpolitik und der Sprachenbildung in Tschechien sowie in Europa bekannt zu machen und ihre Kompetenzen im Bereich der DaF-Didaktik/Methodik zu fördern. Seznámit studenty s cíli jazykové politiky v ČR a v Evropě a rozvíjet jejich kompetence v rámci didaktiky a metodiky němčiny jako cizího jazyka.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student/ka •má přehled o jazykové politice a jazykovém vzdělávání o stěžejních kurikulárních dokumentech, způsobu tvorby školního jazykového kurikula i přípravy na vyučovací jednotku, •má znalosti a dovednosti o metodách zprostředkování a nácviku jazykových prostředků v komunikační výuce cizích jazyků s ohledem na různé organizační formy a individuální charakteristiky žáka, •schopen/schopna znalosti interpretovat a aplikovat ve výuce v rámci pedagogických praxí, •schopen/schopna reflektovat výuku a rozvíjí si sebereflexi.
Osnova
  • 1.Evropská a česká jazyková politika, jazykové plánování, Společný evropský referenční rámec pro jazyky 2.Jazykové kurikulum, tvorba kurikula, rámcové vzdělávací programy 3.Interkulturní a interkulturní komunikační kompetence 4.Jazykové prostředky a jejich zprostředkování ve výuce němčiny jako cizího jazyka a. Výslovnost a pravopis b. Gramatika c. Slovní zásoba 5.Organizační formy výuky cizího jazyka a. Učení se na stanovištích b. Kooperativní učení c. Individualizace a diferenciace 6.Příprava vyučovací jednotky
Literatura
  • Handbuch Fremdsprachenunterricht. Edited by Karl-Richard Bausch - Hans-Jürgen Krumm - Eva Burwitz-Melzer - Grit M. 6., völlig überarbeitete u. Tübingen: A. Francke Verlag, 2016. xxi, 692. ISBN 9783825286552. info
  • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 175 s. ISBN 978-80-210-5035-8. info
  • Handbuch Fremdsprachenunterricht. Edited by Karl-Richard Bausch - Herbert Christ - Hans-Jürgen Krumm. 4., vollständig neu bearbei. Basel: Francke Verlag, 2003. xviii, 655. ISBN 3825280438. info
  • DIELING, Helga a Ursula HIRSCHFELD. Phonetik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt, 2000. 199 s. ISBN 3-468-49654-0. info
  • GERNGROSS, Günter, Wilfried KRENN a Herbert PUCHTA. Grammatik kreativ : Materialien für einen lernerzentrierten Grammatikunterricht. Berlin: Lagenscheidt, 1999. 160 s. ISBN 3468494793. info
  • BOHN, Rainer. Probleme der Wortschatzarbeit. Berlin: Langenscheidt, 1999. 192 s. ISBN 3468496524. info
Výukové metody
Interaktive Vorlesung, Diskussion, Präsentation
Metody hodnocení
80 % Anwesenheit, Hausübungen
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/NJ_M001