NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M501/01: Pá 27. 9. 13:00–14:50 učebna 55, Pá 15. 11. 13:00–14:50 učebna 55, Pá 13. 12. 13:00–14:50 učebna 55, A. Brychová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět a vysvětlit pojmy: Mnohojazyčnost – vymezení pojmu; Koncept mnohojazyčnosti z hlediska jazykové politiky a jazykového vzdělávání; Koncept mnohojazyčnosti z hlediska lingvistiky, psycholingvistiky, neurolingvistik; teorie a hypotézy osvojování si prvního, druhého a cizího jazyka (pojmy Interimsprache, Interference apod.); Principy didaktiky mnohojazyčnosti; Motivace k učení se cizím jazykům, typy žáků a Strategie učení; druhy textů a zadávání úloh v konceptu didaktiky mnohojazyčnosti. Budou umět analyzovat učebnice pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka z pohledu podpory mnohojazyčnosti. Seznámí se detailně s metodou zprostředkování druhého cizího jazyka.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět a vysvětlit relevantní pojmy v oblasti Mnohojazyčnost. Am Ende dieses Kurses werden die Studierenden die relevanten Konzepte der Mehrsprachigkeit verstehen und erklären können.
Osnova
  • Obsahy: Mnohojazyčnost – vymezení pojmu Koncept mnohojazyčnosti z hlediska jazykové politiky a jazykového vzdělávání Koncept mnohojazyčnosti z hlediska lingvistiky, psycholingvistiky, neurolingvistiky, teorie osvojování prvního, druhého a cizího jazyka Principy didaktiky mnohojazyčnosti Motivace k učení se cizím jazykům Strategie učení, druhy textů a zadávání úloh v konceptu didaktiky mnohojazyčnosti, typy žáků. Analýza učebnic pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka Metody zprostředkování druhého cizího jazyka
Literatura
  • KURSIŠA, Anta a Gerhard NEUNER. Deutsch ist easy! : Lehrerhandreichungen und Kopiervorlagen "Deutsch nach Englisch" für den Anfangsunterricht. 1. Auflage. Ismaning: Max Hueber, 2006. 96 stran. ISBN 3190018693. info
  • Mehrsprachigkeit als Schlüsselkompetenz : Theorie und Praxis in Lehr- und Lernkontexten : Akten zur gleichnamigen Sektion des XXX. Deutschen Romanistentages an der Universität Wien (22. bis 27. September 2007). Edited by Eva Vetter - Michael Frings. Stuttgart: Ibidem, 2008. 358 s. ISBN 9783898218566. info
  • BÄR, Marcus. Förderung von Mehrsprachigkeit und Lernkompetenz : Fallstudien zu Interkomprehensionsunterricht mit Schülern der Klassen 8 bis 10. Tübingen: Gunter Narr, 2009. 576 s. ISBN 9783823365310. info
  • BÄR, Marcus. Europäische Mehrsprachigkeit durch rezeptive Kompetenzen : Konsequenzen für Sprach- und Bildungspolitik. Aachen: Shaker, 2004. 204 s. ISBN 3832223010. info
  • WANDRUSZKA, Mario. Die Mehrsprachigkeit des Menschen. Ungekürzte Ausg. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1981. 357 s. ISBN 3423017236. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Seminární práce, prezentace
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/NJ_M501