NJ_P002 Překladatelský seminář 2 (pasivní překlad)

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NJ_PES2 Překl. sem. 2
Absolvování prvního bloku seminářů (NJ_PES1: Překladatelské semináře - úvod).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět volně navazuje na překladatelské semináře (úvod). Posluchačky a posluchači si v seminářích zopakují základy teorie překládání: problamatiku ekvivalence, typy překladů, zásady překládání a překladatelské postupy.
Výstupy z učení
Po absolvování druhého bloku by studující měli umět přeložit jakýkoliv běžný text z němčiny do češtiny.
Osnova
  • Teorie: Přístup k překladu textů různých stylových úrovní a funkčních stylů. Překlad odborného textu vs. překlad beletrie. Nácvik překladu: odborný text z oblasti filologie, prezentačních technik, odborného stylu technického; beletristické texty; překlad hovorového jazyka; překlad komiksu
Literatura
  • KÁŇA, Tomáš. Překladatelské semináře - německý jazyk. Cvičné texty. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. 44 s. ISBN 80-210-3675-3. info
  • KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. 2. vyd. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2000. 215 s. ISBN 8024401436. info
  • REISS, Katharine. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft :Wiener Vorlesungen. Edited by Mary Snell-Hornby - Mira Kadric. 2. Aufl. Wien: WUV - Universitätsverlag, 2000. 132 s. ISBN 3-85114-232-2. info
  • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 2. dopl. vyd. Praha: Panorama, 1983. 396 s. info
  • LEVÝ, Jiří. České teorie překladu. Edited by Jiří Honzík. Vyd. 2., (rozdělené do dvo. Praha: Ivo Železný, 1996. 323 s. ISBN 8023728393. info
  • LEVÝ, Jiří. Úvod do teorie překladu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 109 s. info
Výukové metody
seminář - rozprava nad vlastními přeloženými texty
Metody hodnocení
Zápočet za aktivní účast na všech blocích (ty jsou pouze tři za semestr!). Překlady do jednotlivých bloků musím být vypracovány samostatně a v plném znění.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Docházka do výuky je podmíněna pravidelnou přípravou, t.j. písemným vypracováním překladu v plném znění!
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: tři dvouhodinové bloky.
Výuka probíhá v pátek.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.