OV3BP_APP Aktuální politické problémy

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OV3BP_APP/01: Čt 8:00–9:50 učebna 72, S. Novák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Reagovat na aktuální vnitro – i zahraničně politické problémy a události a jejich interpretace z hlediska politologie. Po ukončení předmětu by student měl být schopen vysvětlit důležité vnitřní i mezinárodní politické problémy v teoretických i praktických souvislostech.
Osnova
  • 1. Kriminalita 2. Mezinárodní terorismus 3. Nezaměstnanost 4. Potřebnost Senátu PČR 5. Přímá volba prezidenta republiky 6. Konflikt v Severním Irsku 7. Arabsko-izraelský konflikt 8. Kurdský problém 9. Romská otázka 10. Bezdomovectví 11. Vojenské uskupení – jejich funkce v současnosti 12. Evropská ústava – a jak dál
Literatura
  • Encyklopedie [Diderot]. Praha: Diderot,. info
Výukové metody
Diskuse v semináři.
Metody hodnocení
Zpracování a prezentace seminární práce.
Informace učitele
K předepsané literatuře, nutno doplnit aktuální publikace dle jednotlivých témat seminářů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/OV3BP_APP