OV3BP_DPT1 Dějiny politických teorií 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–16:50 učebna 30
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen interpretovat hlavní problémy politických teorií od starověkého Řecka do konce 19. století.
Osnova
 • Athénská demokracie. Platón a Aristotelés. Římská republika. Politické doktríny středověku. Člověk, politika a etika v díle N. Machiavelliho. Reformní programy a utopie.Přirozenoprávní teorie T. Hobbese a J. Locka. Společenská smlouva u J.J. Rousseaua. Osvícenství.Francouzská revoluce v dějinách politických teorií (Edmund Burke). Americká revoluce a demokracie v díle Alexise de Tocquevilla. Člověk, stát a společnost v německé filosofii (Kant, Hegel, Fichte). Sociologie a psychologie v politické teorii 19. století - A. Comte, Gustave le Bon. Teorie elit. Společnost a stát v dílech K. Marxe a B. Engelse. Ruské politické myšlení do konce 19. století. Anarchismus. České politické myšlení.
Literatura
  povinná literatura
 • BLACKWELL, Basil. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Edited by Janet Colemanová - William Connolly - Alan Ryan - David Miller, Trans. Vyd. 2., dotisk. Brno: Barrister & Principal, 2003. xiii, 560. ISBN 80-85947-56-0. info
 • VALEŠ, Lukáš. Dějiny politických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 236 s. ISBN 8086898008. info
  doporučená literatura
 • SVENSSON, Palle. Teorie demokracie : brněnské přednášky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995. 287 s. ISBN 80-85959-02-X. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
  neurčeno
 • Novosád, F., Smreková, D. (ED.): Dejiny sociálneho a politického myslenia . Bratislava :Kalligram 2013
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Ústní zkouška s písemnou přípravou. Seminární práce v rozsahu 5 stran (téma je stanoveno losem).
Navazující předměty
Informace učitele
Student musí mít ukončen předmět OV3BP_DPT1, aby si mohl v dalším semestru zapsat předměty OV3BP_DPT2 a OV3BP_SPT2.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Seminární prace, ústní zkouška s písemnou přípravou.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/OV3BP_DPT1