OV3BP_ON Ontologie

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
OV3BP_DF2 Dějiny filozofie 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Ontologie jako součást filosofického systému. Na konci kursu bude student schopen porozumět základním ontologickým kategoriím.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen porozumět základním ontologickým kategoriím.Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen interpretovat základní ontologické problémy a kategorie.
Osnova
  • 1.Ontologie v rámci filosofického systému 2.Dějinné typy ontologických koncepcí 3.Klíčové pojmy (ontologie, metafyzika, gnoseologie, bytí, jsoucno) 4. Problém kategorií 5.Bytí a dění - od substanční k evoluční ontologii
Literatura
    povinná literatura
  • JEMELKA, Petr. Přednášky z ontologie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. 60 s. PdF MU. ISBN 80-210-3470-X. info
    neurčeno
  • Bondy, Útěcha z ontologie
  • Hartmann, Nové cesty ontologie
Výukové metody
Přednáška zakončená ústní zkouškou.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen interpretovat základní ontologické problémy a kategorie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/OV3BP_ON