OV3BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OV3BP_SASS/01: Čt 8:00–9:50 učebna 36, S. Novák
OV3BP_SASS/02: Po 14:00–15:50 učebna 55, S. Novák
OV3BP_SASS/03: Čt 14:00–15:50 učebna 6, S. Novák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - objasnit otázku vzájemného vztahu člověka a jeho geografického prostředí; - podmíněnosti člověka na sociálních a přírodních aspektech krajinné sféry.
Osnova
  • 1. Metody statistického zpracování geoprostorových informací a jejich grafické interpretace. 2. Člověk a jeho pozice v rámci krajinné sféry. 3. Globální, regionální a lokální dimenze života lidské společnosti. 4. Geografické aspekty rozvoje lidské společnosti. 5. Udržitelnost současného tempa spotřebního růstu. 6. Otázka potravinové soběstačnosti. 7. Suroviny a energie jako předpoklad růstu ekonomické a životní úrovně. 8. Zdraví obyvatelstva a demografické charakteristiky. 9. Vzdělanost obyvatelstva a školská infrastruktura. 10. Nezaměstnanost a negativní sociální jevy. 11. Migrace vnitřní a vnější. 12. Přirozený pohyb obyvatelstva v ČR a jednotlivých kontinentech.
Literatura
  • MULLER, Peter O. a Harm Jan DE BLIJ. Geography : realms, regions, and concepts. 8th ed. New York: John Wiley & Sons, 1998. xv, 537. ISBN 0471291129. info
  • ANDĚL, Jiří. Kulturní geografie :jazyky, národy, náboženství, kulturní dědictví. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 1998. 146 s. ISBN 80-7044-193-3. info
  • CHALUPA, Petr. Geografie obyvatelstva a sídel v přehledu a cvičeních : učební texty pro studenty učitelského studia zeměpisu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 109 s. ISBN 8021004487. info
Výukové metody
diskuse v učebně
Metody hodnocení
seminární práce
Informace učitele
Při práci budou využívány datové zdroje a statistické údaje, zejména ČSÚ, Eurostat, státních organizací, organizací OSN a dalších.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/OV3BP_SASS