OV3BP_SL2 Sociologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
OV3BP_SL1 Sociologie 1 && NOW ( OV3BP_SSL2 Seminář k sociologii 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Semestr bude rozdělen do dvou tematických bloků: v jeho úvodu budou studující seznámeni se základními metodami sociologického výzkumu, jejichž znalost bude prohlubována při seminárních cvičeních navazujících na tento kurz. Druhým blokem semestru bude seznámení se základními sociologickými směry a paradigmaty a vybranými klasiky sociologické literatury.
Osnova
 • 1.Metodologie sociologického výzkumu: •Logika sociologického výzkumu – induktivní a deduktivní metoda •Psaní projektu a výzkumná otázka •Základní výzkumné techniky 2.Sociologické směry a paradigmata •Klasická sociologie •Kritická sociologická teorie •Soudobé přístupy v sociologii
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 529 s. ISBN 8086429342. info
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2000. info
  doporučená literatura
 • HOLÝ, Ivan. Úvod do sociologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 64 s. ISBN 8021038551. info
 • Sociologické školy, směry, paradigmata. Edited by Miloslav Petrusek - Alena Miltová - Alena Vodáková. Vyd. 2., dopl. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 258 s. ISBN 80-85850-81-8. info
 • ŠUBRT, Jiří. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie :sociologické teorie druhé poloviny 20. století. Vyd. 1. Praha: ISV, 2001. 164 s. ISBN 80-85866-77-3. info
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 8072031244. info
 • CUIN, Charles-Henry a François GRESLE. Dějiny sociologie. Translated by Jindřich Veselý. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 263 s. ISBN 8086429334. info
 • MONTOUSSÉ, Marc a Gilles RENOUARD. Přehled sociologie. Edited by Jan Keller, Translated by Kateřina Dohnalová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 335 s. ISBN 8071789763. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. II, P-Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. s. 749-162. ISBN 80-7184-310-52. info
  neurčeno
 • Harvey, D. 1992. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change.
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Kurzu je propojen se seminářem ke kurzu Seminář k sociologii 2 (OV3BP_SSL2). Kolokvium bude probíhat formou minikonference, na které budou prezentovány týmové projekty připravované v semináři.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.