OV3BP_SPT2 Seminář k dějinám polit. teorií 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OV3BP_SPT2/01: Čt 14:00–15:50 učebna 41, M. Goňcová
OV3BP_SPT2/02: Čt 10:00–11:50 učebna 78, M. Goňcová
OV3BP_SPT2/03: St 10:00–11:50 učebna 30, M. Goňcová
OV3BP_SPT2/04: Čt 16:00–17:50 učebna 58, M. Goňcová
Předpoklady
OV3BP_DPT1 Dějiny politických teorií 1 && NOW ( OV3BP_DPT2 Dějiny politických teorií 2 )
Předpokladem zápisu OV2BP_SPT2 je ZK z OV2BP_DPT 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
At the end of the course the students should be able to discuss the elementary problems of democracy and its changes.
Osnova
 • Dějiny politických teorií 20. století. Sociologie v politické teorii 20. století. Kritická teorie frankfurtské školy. Existencialismus-člověk, svoboda, společnost. Politická filosofie křesťanského personalismu. Liberální koncepce státu a sociální spravedlnosti. Komunitarismus a liberalismus. Nové teorie společenské smlouvy. Pojem totality v dílech H. Arendtové a R. Arona. Teorie demokracie ve 20. století. Perspektivy postkapitalistické a postsocialistické společnosti- P. Berger, R. Dahrendorf, U. Beck, F. Fukuyama , A. a H. Tofflerovi, S. Huntington, F. Zakaria,N. Chomsky.
Literatura
  povinná literatura
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
  neurčeno
 • FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední člověk. Translated by Michal Prokop. Vydání první. 379 stran. ISBN 8086182274. info
 • KLÍMA, Michal. Od totality k defektní demokracii : privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 364 stran. ISBN 9788074191398. info
 • FUKUYAMA, Francis. Political order and political decay : from the industrial revolution to the globalization of democracy. First published. London: Profile Books, 2014. viii, 658. ISBN 9781846684364. info
 • CHOMSKY, Noam a Andre VLTCHEK. Západní terorismus : od Hirošimy k dronové válce. Translated by Barbora Votavová. Vydání první. Olomouc: Broken books, 2014. 170 stran. ISBN 9788090530959. info
 • ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu. Translated by Jana Fraňková. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 2013. 679 s. ISBN 9788072984831. info
 • BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Translated by Otakar Vochoč. Druhé vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 431 stran. ISBN 9788074190476. info
 • ZAKARIA, Fareed. Postamerický svět. Translated by Stanislav Tumis. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 249 s. ISBN 9788020018526. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Kam kráčíš, Ameriko? : krize americké identity. Translated by Radovan Baroš. Vyd. 1. V Praze: Rybka Publishers, 2005. 419 s. ISBN 8086182878. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu. Translated by Ladislav Nagy. Vydání první. Praha: Rybka Publishers, 2001. v, 447. ISBN 8086182495. info
 • CHOMSKY, Noam. Perspektivy moci : úvahy o povaze člověka a společenského řádu. Translated by Miloš Calda. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 323 s. ISBN 8071844918. info
Výukové metody
analýza textu, diskuze
Metody hodnocení
Zápočet: semestrální práce (5s.) povinná účast v semináři (90%).
Informace učitele
Student si může tento seminář zapsat jenom v případě, pokud má Zk z předmětu OV2BP_DPT1. Téma seminární práce si vybírá po konzulatci s vyučujícím. Rozsah seminární práce je 5 stran. Vzhledem k povinné účasti v semináři student musí počítat s klasickým počtem 13 seminářů za semestr.Předmět ukončí student i v 6. semestru až koncem května (k bakalářské ZK pak může jít až v únoru dalšího roku). Výjimka je možná jenom v případě zahraniční stáže (ERASMUS), nebo dlouhodobé nemoci.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/OV3BP_SPT2