OV3BP_SSL1 Seminář k sociologii 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OV3BP_SSL1/01: každé liché úterý 10:00–11:50 učebna 75, B. Vacková
OV3BP_SSL1/02: každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 učebna 78, B. Vacková
OV3BP_SSL1/03: každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 75, B. Vacková
OV3BP_SSL1/04: každé liché úterý 8:00–9:50 učebna 75, B. Vacková
Předpoklady
NOW ( OV3BP_SL1 Sociologie 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář navazuje na přednášky, jeho cílem semináře je prohloubit informace získané na nich. Studenti budou seznámeni se základními texty věnujícími se jednotlivým tématům přednášek. Zaměří se především na sociologii rodiny a vzdělávání. Cílem je naučit studující přemýšlet ve společenských souvislostech a uvědomovat si sociální přesahy jejich vlastní profese. Zaměří se proto na sociologické koncepty rolí, norem, konformity a deviace, disciplinace, sociální stratifikace (její reprodukce) skrze vzdělávací systém. Seminární forma navíc prohloubí schopnost kritického čtení odborných textů.
Osnova
 • •Vznik sociologie, co je a čím se zabývá. •Co je společnost: příroda, kultura, jazyk. •Sociální stratifikace a nerovnost, gender, role mužů a žen ve společnosti. •Sociologie vzdělávání. •Sociologie rodiny. •Sociologie bydlení.
Literatura
  povinná literatura
 • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. Přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 8086429288. info
 • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 8085850923. info
 • GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo : sebeprezentace v každodenním životě. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. 247 s. ISBN 8090248241. info
 • BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie. Translated by Eduard Urbánek. 1. vyd. Praha: Federální ministerstvo obrany ČSFR, Správa sociálního zařízení, 1991. 157 s. ISBN 80854690801. info
  doporučená literatura
 • JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 231 s. ISBN 9788073676445. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 204 s. ISBN 9788086429397. info
  neurčeno
 • Musgrave, Peter William. The sociology of education. Vol. 40. Routledge, 2017.
 • HOLÝ, Ivan. Úvod do sociologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 64 s. ISBN 8021038551. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Zápočet – podmínky získání zápočtu: 80% aktivní přítomnost na seminářích
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/OV3BP_SSL1