OV3BP_SSL2 Seminář k sociologii 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( OV3BP_sl2 Sociologie 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář navazuje na přednášky předmětu Sociologie 2, jeho cílem je prohloubit informace získané na nich a aplikovat je při vlastním výzkumném cvičení. Cílem předmětu je procvičit si základní pravidla přípravy projektu, jeho vedení, psaní závěrečné zprávy a prezentace výsledků před odborným publikem.
Osnova
  • •Logika sociologického výzkumu – induktivní a deduktivní metoda •Psaní projektu a výzkumná otázka •Dotazování – dotazník •Dotazování – rozhovor •Pozorování •Psaní odborného textu a prezentace závěrů výzkumu
Literatura
    povinná literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
  • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2000. info
    neurčeno
  • Hall, Stuart. "The local and the global: Globalization and ethnicity." Cultural politics 11 (1997): 173-187.
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Zápočet – pro získání zápočtu je třeba 80% aktivní účast na seminářích a v pracovních týmech. Kurz je navázán na přednášky kurzu Sociologie 2 a vypracovaný projekt bude prezentován v rámci kolokvia tohoto kurzu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.