OV3BP_SSVE Seminář k sociální a vzdělávací politice v EU

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OV3BP_SSVE/01: Út 17:00–17:50 učebna 41, M. Goňcová
OV3BP_SSVE/02: Út 15:00–15:50 učebna 36, M. Goňcová
OV3BP_SSVE/03: Čt 17:00–17:50 učebna 39, M. Goňcová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit problémy historie a současnosti evropské integrace.
Osnova
 • Přednášky: 1. Historie evropské integerace 1 (1918-1945). 2. Historie evropské integrace 2 (1945-2010) - ESUO, Římské smlouvy, Maastricht, Amsterdam, Agenda 2000. 3. Lisabonský summit - březen 2000. 4. Výsledky zasedání v Nice - prosinec 2000. 5. Práce Konventu- návrh Ústavy EU. 6. Lisabonská smlouva - 2009. 7. Nejvyšší orgány EU. 8. Rozpočet.Regionální politika EU. Strukturální a kohezní fondy. 9. Sociální charta Rady Evropy. Sociální politika EU. 10. Vzdělávání v zemích EU. 11. EU a rozvojové země. 12. Mimoevropská integrační seskupení. 13. ČR a EU ( Kodaňská kritéria, Evropské (Asociační)dohody. Ekonomické a sociální důsledky vstupu ČR do EU.
Literatura
  povinná literatura
 • KÖNIG, Petr, Lubor LACINA a Jan PŘENOSIL. Učebnice evropské integrace. 2., aktualiz. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2007. 402 s. ISBN 9788073640446. info
  doporučená literatura
 • KRATOCHVÍL, Petr. Teorie evropské integrace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 218 s. ISBN 9788073674670. info
 • Munková Gabriela a kol.:Sociální politika v evropských zemích. Praha, Karolinum 2004, 189s. ISBN 80-246-0780-8
 • GILLINGHAM, John. European integration, 1950-2003 : superstate or new market economy? 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xix, 588. ISBN 0521012627. info
 • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: CDK, 2003. 737 s. mimo edice, svazek 1. ISBN 80-7325-015-2. info
 • FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. 193 s. Studie, č. 19. ISBN 80-210-2645-6. info
 • Pierre Gerbet: Budování Evropy. Praha, Karolinum 2004, ISBN 80-246-0111-7
 • ČERNOCH, Pavel. Cesta do EU :východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990-2004. Praha: Linde, 2003. 159 s. ISBN 80-86131-40-8. info
 • WOKOUN, René. Česká regionální politika : v období vstupu do Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003. 326 s. ISBN 8024505177. info
 • BRDEK, Miroslav a Hana JÍROVÁ. Sociální politika v zemích EU a ČR. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1998. 391 s. ISBN 80-85963-71-X. info
 • Sociální stát :východiska a přístupy. Edited by Miloš Večeřa. 2. uprav. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 112 s. ISBN 80-85850-16-8. info
 • Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci EU. Praha MPSV ČR 2002
 • BRDEK, Miroslav, Hana JÍROVÁ a Vojtěch KREBS. Trendy v evropské sociální politice. Praha: ASPI, 2002. 251 s. ISBN 80-86395-25-1. info
 • Klíčové údaje o školství v EU. Praha EK 1998
 • Vzdělávání a sociální spravedlnost v zemích OECD. Praha OECD 1998.O
Výukové metody
Projekty. Diskuze.
Metody hodnocení
Seminár. Povinná účast (90 %). Závěrečný projekt.Zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/OV3BP_SSVE