OV4_DF4 History of Philosophy 4

Faculty of Education
Spring 2004
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Ivan Hodovský, DrSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ivan Hodovský, DrSc.
Department of Civics - Faculty of Education
Contact Person: Marie Baráčková
Prerequisites (in Czech)
( OV4_DF2 History of Philosophy 2 )&& NOW ( OV4_SDF4 History of Philosophy 4 Sem. )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Cílem se seznámit studenty s nosnými filozofickými směry, školami a s významnými osobnostmi. Hlavní pozornost je věnována existencialismu, novopozitivismu, analytické filozofii jazyka, sociálně kritické filozofii, postpozitivismu a postmodernismu. Z osobností jde zejména o M. Heideggera, L. Wittgensteina, J.P. Sartra, J. Habermase, J.F. Lyotarda a J. Derridu.
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: přednáška
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2004/OV4_DF4