OVp062 Bioetika

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 kancelář vyučujícího
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs základů bioetiky.Hlavní cíl kursu - porozumět hlavním tématům bioetiky.
Výstupy z učení
Student prokazuje schopnost analyzovat souvislosti a důsledky bioetických problémů.
Osnova
  • 1.Bioetika jako součást etické teorie 2.Život jako ústřední kategorie bioetiky 3.Věda a technika jako faktory ovlivňující život 4.Věda, výzkum, životní styl a práva živých organismů (genetické inženýrství) 5.Environmnetální etika 6.Lidský život jako specifická hodnota 7.Počátky lidského života (etické aspekty lidské reprodukce) 8.Zdraví a nemoc, lékařská a ošetřovatelská etika 9. Etická reflexe umírání a smrti 10.Bioetika a výchova k občanství; občan a péče o zdraví 11.Nároky na učitele 12.Hlavní doporučené didaktické metody
Literatura
    povinná literatura
  • JEMELKA, Petr. Bioetika. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2008. 68 s. PdF MU. ISBN 978-80-210-4626-9. info
    neurčeno
  • Encyclopedia of Bioethics
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Zakončení zápočtem - ústní přezkoušení.Student prokazuje schopnost analyzovat souvislosti a důsledky bioetických problémů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/OVp062