OVp101 Vybrané kapitoly z české filozofie

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 9:00–9:50 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na novější dějiny českého filosofického myšlení. Jeho cílem je představit hlavní řešená témata a významné autory v kontextech historického vývoje i proměn světové vědy a filosofie. Slouží k hlubšímu porozumění naší duchovní kultuře jako podstatné součásti naší národní identity.
Výstupy z učení
Student si osvojí schopnost číst původní filosofický text, zpracovat odborný text pro vlastní další využití (konspekt).
Osnova
  • 1. Prameny ke studiu novější české filosofie 2. Česká filosofie v 19. století (osvícenství, hegeliánství a herbartismus jako kořeny moderní české vědy a filosofie) 3. Český pozitivismus a jeho role i meze, kritikové pozitivismu 4. Masaryk filosof 5. Meziválečná etapa českého filosofického myšlení (směry, autoři, témata) 6. Poválečný vývoj, etablování marxismu 7. Česká filosofie v exilu a samizdatu 8. Nástin podoby naší filosofie po roce 1989 9. Česká environmentální filosofie a etika
Literatura
    povinná literatura
  • ZOUHAR, Jan. Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968 : stručný přehled. Vyd. 1. [Brno]: Academicus, 2008. 155 s. ISBN 9788087192023. info
Výukové metody
Přednáška.Student si navíc osvojí schopnost číst původní filosofický text, zpracovat odborný text pro vlastní další využití (konspekt).
Metody hodnocení
Zápočet - konspekt.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/OVp101