OVp106 Ethics-lecture

Faculty of Education
Spring 2019
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (lecturer)
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Department of Civics - Faculty of Education
Contact Person: Jitka Autratová
Supplier department: Department of Civics - Faculty of Education
Timetable
Mon 12:00–12:50 učebna 30
Prerequisites (in Czech)
NOW ( ovp107 Ethics-seminar )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of this course students should be able to: - make reasoned decisions about specific moral problems
Syllabus
 • 1) The crisis and morality.
 • 2) Example of failure of modernism - Nazism , Communism . The question of guilt by K. Jaspers.
 • 3) Postmodernism and moral crisis
 • 4) Humanistic morality and conscience (E.Fromm)
 • 5) Environmental ethics.
 • 6) Ontology and Ethics.The moral challenge of biophilic economy.
 • 7) LOHAS lifestyle. Business Ethics.
 • 8) Professional ethics. The Ethics of Teaching.
 • 9) Prosocial education from R. Roche Olivar.
 • 10) The Ethics of Authenticity. Multiculturalism.
 • 11) Feminism and Ecofeminism.
 • 12) Bioethics
Literature
  recommended literature
 • LESŇÁK, Slavomír. Etické kontexty kulturní regionální identity v oblasti vzdělávání (Ethical Dimensions of Regional Cultural Identity in Education). In regionálna identita a jej skúmanie (Bytča). Univerzita Komenského v Bratislavě. 2016. info
 • LESŇÁK, Slavomír. Solidarita otrasených v dobe ekologickej krízy (The Solidarity of the Shaken in Times of Ecological Crisis). In Jan Patočka a naše doba. 2017. Konference připomíná pedagogické působení Jana Patočky v letech 1946 – 1948 na Pedagogické fakultě MU i letošní 40. výročí Patočkova úmrtí. Zaměření konference chce reflektovat Patočkův filosofický i občanský odkaz. info
 • VALACH, Milan. Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu. (World at the Crossroad. On political and moral crisis of capitalism.). druhé, podstatně rozšířené. ČR: Grimmus, 2009. 408 pp. filosofické problémy současnosti. ISBN 978-80-902831-5-2. URL info
 • VALACH, Milan. Podstata totalitní zkušenosti a její současný význam (The Fundamentals of the totalitarian experiences and its contemporary importance). In Marie Holá. Demokracie jako hodnota a problém. první. ČR: Technická univerzita v Liberci, 2011. p. 68-73, 112 pp. ISBN 978-80-7372-707-9. info
 • VALACH, Milan. Češi v neklidné době (Czechs in worried times). 1. vyd. Brno: L. Marek, 2006. 308 pp. I. ISBN 80-86263-75-4. info
 • A study in business ethics. Edited by Rituparna Raj. Rev. ed. Mumbai [India]: Himalaya Pub. House, 2009. 166 p. ISBN 9788184880960. info
 • A companion to ethics. Edited by Peter Singer. 1st ed. Malden: Blackwell Pub., 2007. xxii, 565. ISBN 9780631187851. info
Teaching methods
Lecture.
Assessment methods
The fulfilling requirements of this course is a written essay (atleast 10 pages), based on three monographies.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2019/OVp106