OVp111 Cultural Anthropology

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. (lecturer)
PhDr. Radovan Rybář, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Mgr. Erika Vonková (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
Department of Civics - Faculty of Education
Contact Person: Jitka Autratová
Supplier department: Department of Civics - Faculty of Education
Timetable
Mon 10:00–11:50 učebna 1
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Description of the origin and development of cultural anthropology. Overview of trends and anthropological theories of culture. Understanding that how a person perceives and interprets the world around him is always a cultural construct. At the end of this course the student will be able to understand and explain the origin and development of cultural anthropology, including their sub-currents and directions.
Learning outcomes
At the end of this course the student will be able to understand and explain the origin and development of cultural anthropology, including their sub-currents and directions.
Syllabus
 • 1. Origin of social and cultural anthropology (SaKA) 2. Overview of anthropological thinking in SaKA 3. Evolutionism, 4. Diffusionism 5. Configurationalism 6. Psychological anthropology (ethnopsychologism; school Personality and culture) 7. Functionalism 8. Structuralism 9. Neoevolutionism (cultural ecology; cultural materialism) 10.Symbolic anthropology (new ethnography; cognitive anthropology) 11. Contemporary trends and postmodern anthropology 12. Basic concepts of SaKA
Literature
  required literature
 • SOUKUP, Václav. Dějiny antropologie : (encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie). Praha: Karolinum, 2004. 667 s. ISBN 8024603373. info
 • SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Vyd. 2. Praha: Portál, 2004. 229 s. ISBN 8071789291. info
 • SOUKUP, Václav. Dějiny sociální a kulturní antropologie. 2. rozš. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 303 s. ISBN 8071841587. info
  recommended literature
 • RYBÁŘ, Radovan. Postmoderní multikulturalismus, problém národnostních menšin a Evropa (Post-modern multiculturalism, problem of minor nations and Europe). In GOŇCOVÁ, Marta. Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? 1. vyd. Brno: MU, 2008. p. 269 - 280, 12 pp. J. Monnet Project - European Module 06/0116. ISBN 978-80-210-4766-2. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Národní etnicita v evropských integračních procesech (National ethnicity in European integrating processes). In Střední Evropa a evropská integrace. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2006. p. 53-65, 13 pp. ISBN 80-210-4194-3. info
 • MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Translated by Hana Červinková. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 268 s. ISBN 9788086429250. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova : teorie - praxe - výzkum. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2001. 211 s. ISBN 8085866722. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Sociokulturní východiska středoevropské oblasti při jejím začleňování do Evropské unie (Socialcultures starting). In Goňcová, M. ed.:Evropanství a národní identita. první. Brno: Sborník prací PdF MU č. 151, řada evropských studií č. 1, 2000. p. 149-154. ISBN 80-210-2393-7. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Společenské soužití s národnostními menšinami (Social common life). první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 28 pp. ISBN 80-7204-143-6. info
 • WOLF, Josef. Člověk a jeho svět : úvod do studia antropologických věd, základní antropologické otázky, kulturní a sociální antropologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 212 s. ISBN 8071848719. info
 • LÉVI-STRAUSS, Claude. Rasa a dějiny. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1999. 71 s. ISBN 8071081388. info
Teaching methods
Lecture.
Assessment methods
Credit; written knowledge test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/OVp111