OVp160 Cross-border excursion lessons

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (lecturer)
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. (lecturer), Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (deputy)
Mgr. et Mgr. Michal Škerle (lecturer)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (lecturer)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Mgr. Erika Vonková (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
Department of Civics - Faculty of Education
Contact Person: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
Supplier department: Department of Civics - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 11/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět přispěje k překonávání sociálních a kulturních bariér mezi příhraničními oblastmi ČR a SR a vytvoří podmínky pro zlepšení uplatnitelnosti absolventů učitelství Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti získají díky realizaci nového vzdělávacího programu informace o přeshraničním regionu, získají přímé zkušenosti s konkrétními místy v terénu, které budou moct navštěvovat ve své praxi v Jihomoravském a Trnavském kraji. Získají novou dovednost - vedení a realizaci exkurzního vyučování, místní kontakty pro realizaci exkurzního vyučování a přeshraniční kontakty pro učitelské partnerství za využití e-learningového portálu moodle.
Syllabus (in Czech)
  • Stanovení specifických cílů exkurzního vyučování. Vymezení tematických okruhů. Určení modelových regionů České republiky a Slovenské republiky. Vymezení a specifika zvolených přeshraničních regionů. Srovnání přeshraničních regionů podle zadaných kritérií. Sestavení programu přeshraničního exkurzního vyučování.
Literature
    recommended literature
  • Česká republika : atlas 1:100 000 (Variant.) : Autoatlas : Česká republika, 1:100 000. info
  • Česká republika : ilustrovaný průvodce po architektonických památkách : Česká republika (Variant.) : Atlas památek : Česká republika : ilustrovaný průvodce po architektonických památkách. 1. díl, A-N : Atlas památek : Česká republika : ilustrovaný průvod. info
  • CHALUPA, Petr, Stanislav HORNÍK and Svatopluk NOVÁK. Česká republika - naše vlast : zeměpis pro základní školy včetně škol s výukou podle vzdělávacího programu občanská škola a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Práce, 1996. 189 s. ISBN 802080398X. info
Teaching methods (in Czech)
variabilně: zpracování a prezentace závěrečného projektu; přeshraniční exkurze.
Assessment methods (in Czech)
variabilně: prezentace závěrečného projektu; účast na přeshraniční exkurzi
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: možnosti: projekt, exkurse.
Information on the extent and intensity of the course: projekt plus exkurse.
Teacher's information
http://moodlinka.ics.muni.cz/my/

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/OVp160