PVCKC_ZP Závěrečná práce

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
konzultace. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc. (cvičící)
Mgr. Radka Pavlíčková, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. (cvičící)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen studentům oboru Pedagog volného času v celoživotním vzdělávání.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení s vybranými úseky estetického myšlení. Základy metodické práce v tělesné výchově se zaměřením na zpracování závěrečné práce.
Osnova
  • Estetický základ výchovy. Umění jako prostředek výchovy. Vnímání uměleckého díla. Tvorba uměleckého díla. Vyjadřovací prostředky umění. Psychologické metody ovlivňování uměním (arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie). Dítě a umění - rozvíjení tvořivosti. Estetická výchova dětí ve škole. 1. Volba tématu. 2. Zpracování projektu závěrečné práce. - výběr a popis problému, který bude v práci řešen - cíl práce - metody zpracování, dílčí úkoly - seznam literatury - časový harmonogram zpracování. 3. Doporučené etapy zpracování práce. 4. Formy zpracování práce a formální náležitosti. - úprava textu - odkazy na literaturu a citace autorů s konkrétními příklady - vzhled desek a titulních stránek - případné přílohy. 5.Vlastní průběh obhajoby
Literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
  • Míčko, Miroslav. Umění nebo život :rozhovory a vyznání. Vyd. 2., v nakl. Academia 1. Praha : Academia, 2004. 155 s. ISBN 802001232X.
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci : Come si fa una tesi di laurea (Orig.). Translated by Ivan Seidl. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
  • Ptáčková, Brigita - Stibral, Karel. Estetika na dlani. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2002. 150 s. : i. ISBN 80-85839-79-2.
  • Náhradní obsah: Dvořáková-Janů, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. + př. ISBN 80-213-0229-1
  • SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA a Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 158 s. ISBN 80-210-238. info
Výukové metody
přednáškový cyklus
Metody hodnocení
Konzultace, zpracování a obhajoba závěrečné práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.