Ps_0002 Metodologický seminář k přípravě diplomových prací

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 89 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na podporu studentů při přípravě diplomových prací. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: chápat základní pojmy pedagogicko-psychologického výzkumu; využít teoretické poznatky z metodologie při přípravě diplomové práce.
Osnova
 • Teoretická a empirická studie.
 • Anotace, abstrakt, klíčová slova.
 • Členění výzkumů: kvantitativní, kvalitativní a smíšený přístup (jak si vybrat).
 • Základy psaní odborného textu.
 • Práce s odbornou literaturou.
 • Citační normy.
 • Ideový a technický plán výzkumu.
Literatura
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva - Vendula Hlavatá. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010. 261 s. ISBN 9788073151850. info
 • CRESWELL, John W. Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 4th ed. Boston: Pearson, 2014. 672 s. ISBN 9781292021126. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
Výukové metody
diskuse, četba
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Předmět je určen primárně studentům, kteří diplomové práce připravují pod vedením některého ze členů Katedry psychologie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 10. 2017 07:59, 43. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému