RJ1005 Oborová praxe 1

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/1. blokově. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Schopnosti organizace akce v ruském jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aktivní účast studentů na akci pořádané katedrou pro ZŠ a SŠ. Studenti by se měli naučit zorganizovat školní akci a aplikovat teoretické poznatky z výuky ruštiny do praktické činnosti v rámci soutěže, přehlídky apod.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu budou studenti znát základní postupy k organizaci volnočasových aktivit žáků a pořádání akcí sloužících k prezentaci znalostí ruského jazyka.
Osnova
  • Instrukce k aktivní účasti na akci získají studenti na společné schůzce před zahájením akce. Studentům bude přidělena činnost: - organizace příjezdu hostů - organizace příjezdu soutěžících - organizace programu a rozdělení soutěžících - organizace vyhlašování a udělování cen - organizační zajištění prostoru/místnosti/učebny k soutěži.
Literatura
  • BĚLOHRADSKÁ, J. a kol. Praktická příprava studentů učitelství. Liberec: TU, 2002. ISBN 80-7083-574-5.
  • NĚMEC, Jiří a Michal KAPLÁNEK. Volný čas mládeže. In Kaplánek, M. Čas volnosti – čas výchovy. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2012. s. 145-163. ISBN 978-80-262-0450-3. info
  • SVOBODOVÁ, Jana a Alena NELEŠOVSKÁ. Pedagogická praxe : praktická příručka určená studentům prezenčního studia oboru učitelství pro I. st. ZŠ. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 116 s. ISBN 8024401711. info
Výukové metody
Aktivní účast na organizaci vybraných akcích katedry ruského jazyka.
Metody hodnocení
Zápočet. Aktivní účast studentů na akci katedry ruského jazyka.
Informace učitele
http://katedry.ped.muni.cz/rustina/projekty
Po absolvování tohoto předmětu budou studenti znát základní postupy k organizaci volnočasových aktivit žáků a pořádání akcí sloužících k prezentaci znalostí ruského jazyka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/RJ1005