RJ1033 Kapitoly z ruské literatury 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. v kombinovaném studiu 12+12 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Alexandra Gončarenko (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 16:00–16:50 respirium (4. nadzemní podlaží)
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
RJ1033/01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 17:00–17:50 respirium (4. nadzemní podlaží), A. Gončarenko
Předpoklady
Předpokladem pro zapsání předmětu je dobrá znalost ruského jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti si budou prohlubovat znalost literárních směrů, proudů a tvorby vybraných autorů ve vývoji ruské literatury 19. století a 1. poloviny 20. století. Formou vybraných kapitol rozšiřuje a systematizuje dosavadní poznatky o významných událostech v daném období. Seminář se soustřeďuje na praktické analýzy konkrétních textů v ruském originále, podporuje analyticko-interpretační návyky studentů, rozvíjí kritické myšlení a vyjadřování.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni objasnit vývoj literárních směrů a proudů v daném období ruské literatury. Budou schopni analyzovat styl výrazných literárních osobností daného období. Budou schopni interpretovat literární díla.
Osnova
 • Přednáška: 1.Literární směry v ruské literatuře 18. století a na počátku 19. století. Ruský klasicismus, sentimentalismus a romantismus. Tvorba a dílo A. S. Puškina. Tvorba a dílo M. J. Lermontova.
 • 2.Ruský realismus a kritický realismus. Naturální škola. Ruský román a jeho proměny. Tvorba a dílo N. V. Gogola. Tvorba a dílo F. M. Dostojevského. Tvorba a dílo L. N. Tolstého.
 • 3.Vývoj ruského dramatu. N. V. Gogol, A. N. Ostrovskij, A. P. Čechov, M. Gorkij
 • 4.Literatura stříbrného věku – symbolismus, hlavní představitelé, Literatura stříbrného věku – akméismus, hlavní představitelé, Literatura stříbrného věku – futurismus a imažinismus.
 • 5.Specifika literatury po roce 1917. Próza a literární vývoj 20. a 30. let. Literární organizace a osobnosti
 • 6.Ruská emigrace. Periodizace, specifika, význační představitelé a díla
 • Obsah seminářů tematicky navazuje na témata přednášek.
Literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 178 s. ISBN 978-80-210-7277-0. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
 • PAROLEK, Radegast a Jiří HONZÍK. Ruská klasická literatura : [1789-1917]. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1977. 629 s. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Aktivní účast v semináři.Studenti zpracují téma, které se týká literární tvorby jednoho z autorů 19. a 1. pol. 20. století.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/RJ1033