RJ1035 Konverzační cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Janina Krejčí (cvičící)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1035/Kombi01: Pá 24. 9. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 8. 10. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 22. 10. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 12. 11. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 26. 11. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 10. 12. 10:00–11:50 učebna 2, J. Krejčí
RJ1035/Prez01: St 22. 9. až St 15. 12. St 13:00–13:50 Ruské centrum, J. Krejčí
Předpoklady
Zvládnutí grafického systému ruského jazyka. Nastudování úvodní lekce (Lekce 0) Učebnice současné ruštiny (Olga Belintseva, Adam Janek).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení jazykových znalostí a komunikativních dovedností, rozšíření slovní zásoby a procvičování dovednosti čtení a poslechu s porozuměním, schopnosti vytvářet dialogy na zadané téma.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopný vést dialog na probraná témata, prohloubí znalost běžných frází.
Osnova
 • 1. Seznámení. Komunikační obraty: pozdrav, loučení. Odkud jste? Kde žijete a studujete?
 • 2. Můj den.
 • 3. Jsem student. Ve škole.
 • 4. Prázdniny, cestování.
 • 5. Města.
 • 6. Moje rodina a příbuzenské vztahy
 • 7. Dialogy o rodinných poměrech
 • 8. Moskva.
 • 9. Svět zvířat.
 • 10. Svátky.
 • 11. Narozeniny.
 • 12. Opakování.
Literatura
  doporučená literatura
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Edited by Vladlena Pereklad. Moskva: [Pero], 2019. 139 stran. ISBN 9785604073339. info
 • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki : ruská konverzace. 2., upravené a rozšířen. Voznice: Leda, 2014. 216 stran. ISBN 9788073351397. info
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2009. xii, 554. ISBN 9788025124420. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie. Ruská konverzace. Vydání I. Praha: Ekopress, 2004. 255 stran. ISBN 8086119823. info
  neurčeno
 • MAMONOVA, Julija. 1000 ruských slovíček : ilustrovaný slovník. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 136 s. ISBN 9788025126301. info
Výukové metody
Konverzační cvičení.V průběhu studia vypracovávají studenti domácí úkoly. Studenti pracují individuálně a ve dvojicích. Průběžně čtou originální ruské texty.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu - ústní zápočet (konverzace s vyučujícím dle témat). Povinná účast na seminářích. Docházka se eviduje. Nepřítomnost je třeba doložit řádnou omluvenkou.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučuji webové stránky www.gramota.ru www. yandex.ru https://ls.pushkininstitute.ru https://www.youtube.com/channel/UCGA-o-hGOWYNXTFKWHAaqaA http://www.russianforfree.com/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/RJ1035