RJ1039 Povinná četba z úvodu do literatury 1

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Četba primárních děl ruské literatury je nezbytná nejen pro výuku literárních předmětů, ale především představuje nepostradatelnou základnu pro kontextové propojení v chápání ruských dějin, kultury, reálií apod. Seznam uměleckých děl k domácímu čtení pokrývá různé žánry, směry a styly, a to zejména u autorů, kteří se řadí ke světově známým klasikům. Studenti čtou samostatně zadané tituly a v rámci semináře konzultují své případné dotazy a nejasnosti, probíhá analýza a interpretace.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti získají návyk čtení v ruštině; porozumí stylu konkrétního autora; interpretují konkrétní umělecká díla; rozvíjejí své kritické myšlení nejen o umělecké literatuře; rozvíjejí kritické psaní v ruštině; porozumí konkrétním projevům jednotlivých směrů a proudů v ruské literatuře.
Osnova
 • 1. I. S. Turgeněv: MUMU (v originále) 2. I. A. Krylov: bajky (v originále, dle vlastního výběru, text donést ke zk) 3. A. S. Puškin: Evžen Oněgin (v překladu) 4. A. S. Puškin: «Я помню чудное мгновение...»; «Зимнее утро» (2 básně v originále) 5. M. J. Lermontov: «Парус» (báseň v originále), «Демон» (poema, lze v překladu) 6. L. N. Tolstoj: «Отец Сергий» (v originále) 7. F. I. Ťutčev (Ф. И. Тютчев: «Умом Россию не понять...») – báseň v originále 8. M. Cvetajeva: Verše Čechám (lze v překladu) 9. A. P. Čechov: Višňový sad (lze v překladu, ale alespoň závěr v originále)
Literatura
  povinná literatura
 • DOHNAL, Josef. Ruská povídka. Čítanka a cvičebnice interpretace literárního textu. Vydání první. Brno: Tribun EU, 2016. 201 s. Librix.eu. ISBN 978-80-263-1117-1. info
  doporučená literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
 • HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše [Hrabák, 1956]. 1. vyd. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1956. 183 s. info
  neurčeno
 • DROZD, David. Kapitoly z teorie dramatu. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 75 s. ISBN 978-80-244-3642-5. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Ruský román : nástin utváření žánru do konce 19. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 136 s. ISBN 8021017708. info
 • ŽIRMUNSKIJ, Viktor Maximovič. Poetika a poezie. Praha: Odeon, 1980. info
 • ŠKLOVSKIJ, Viktor. Zametki o proze russkich klassikov : o proizvedenijach Puškina, Gogolja, Lermontova, Turgeneva, Tolstogo, Čechova [Šklovskij, 1955]. Izd. 2-e. ispravl. i dopoln. Moskva: Sovetskij pisatel', 1955. 458 s. info
Výukové metody
Bezkontaktní seminář, domácí četba, interpretace, konzultace s vyučující dle potřeby.
Metody hodnocení
Ústní zápočet formou diskuse. Skupiny 2-3 studentů demonstrují porozumění a schopnost interpretace přečtených děl.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ1039