RJ1075 Seminář z dějin Ruska 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Aneta Čermáková (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Všeobecné historické povědomí v rozsahu učiva SŠ.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubení znalostí ruské historie. Důraz je kladen na srovnání poznatků a faktů z různých zdrojů, na aktuální interpretaci ruských dějin.
Výstupy z učení
Student se bude po absolvování předmětu orientovat v ruských dějinách v období od nejstarších dob východních Slovanů po vládu Petra I., zvládne propojit jednotlivé události a interpretovat je. Dále bude schopen vysvětlit vliv některých událostí na vývoj jazyka a kultury Ruska. Také dokáže vyhledat relevantní informace na internetu i v odborných zdrojích.
Osnova
 • 1. Vznik Kyjevské Rusi (Varjagové a první knížata Oleg, Igor, Olga a Svjatoslav). Kyjevská Rus a Byzantská říše. 2. Vrcholný rozkvět Kyjevské Rusi (vláda Jaroslava Moudrého. Rozpad Kyjevské Rusi (kníže Vladimír Monomach), kultura KR. 3. Období feudální rozdrobenosti, Novgorod Veliký, Alexandr Něvský. Vladimiro – Suzdalské a Gallicko – Volyňské knížectví. 4. Vpád Tatarů na Rus, Čingischán a Bátú. Tataro – mongolské jho a jeho důsledky pro Rus, Zlatá Horda v 13. – 15. st. 5. Moskevské knížectví, vznik, boj za nezávislost, Kulikovská bitva. Konec ruské závislosti na Zlaté Hordě, Ivan III., sjednocení Rusi 6. Moskevská Rus, předchůdci Ivana IV., Vláda Ivana IV., jeho reformy, opričnina. 7. Konec vlády Ivana IV., hlavní rysy vnitřní a vnější politiky. Vláda Fjodora I., Boris Godunov. 8. Rusko na přelomu 16. a 17. století. Smuta. Lžedmitrij I. a Lžedmitrij II. 9. Vláda prvního Romanovce Michala I., rádcové a pomocníci Michala I., Alexej I., připojení Ukrajiny, Bohdan Chmelnickyj. 10. Pravoslavná církev a patriarcha Nikon. Církevní rozkol. 11. Petr I., rodinné poměry, dětství a nástup na trůn. Velké poselstvo po Evropě, okno do Evropy. 12. Reformy Petra I. v hospodářství, státní správě, vojenství. Vnější politika Petra I., severní válka. Kulturní přeměny za Petra I., rozvoj vědy a techniky.
Literatura
  doporučená literatura
 • PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Vydání první. 335 stran. ISBN 9788074295348. info
 • TÉRA, Michal. Kyjevská Rus : dějiny - kultura - společnost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019. 721 stran. ISBN 9788074654138. info
 • VYDRA, Zbyněk, Michal ŘOUTIL, Jitka KOMENDOVÁ, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Michal TÉRA. Dějiny Ruska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 499 stran. ISBN 9788074223242. info
 • Svatí a hříšníci : staroruská literatura 11.-12. století. Edited by Michal Téra. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. 277 stran. ISBN 9788074651649. info
 • FLORJA, Boris Nikolajevič. Církevní rozkol a slovanský svět. Translated by Michal Téra. [Červený Kostelec]: Pavel Mervart, 2014. 187 stran. ISBN 9788074650970. info
 • Dějiny Ruska 20. století. Edited by Andrej Borisovič Zubov. Vydání první. Praha: Argo, 2014. 949 stran. ISBN 9788025709214. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 6., dopl. vyd. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2010. 601 s. ISBN 9788074220265. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Petr I. : zrození impéria. Praha: Lidové noviny, 1999. 322 s. ISBN 8071063010. info
Výukové metody
Samostudium. Práce s odbornou literaturou, internetovými zdroji, historickými a dokumentárními filmy; konzultace s vyučující.
Metody hodnocení
Zpracování úvahy, pojednání na zvolené téma - srovnání pohledů na určitou událost (osobnost) ruských dějin v různých zdrojích, interpretování známých skutečností.
Navazující předměty
Informace učitele
Konkrétní informace k ukončení předmětu budou umístěny ve studijních materiálech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/RJ1075