RJ2004 Historický vývoj ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 27. 9. 14:00–16:50 učebna 60, Pá 11. 10. 14:00–16:50 Ruské centrum, Pá 25. 10. 14:00–16:50 Ruské centrum, Pá 1. 11. 11:00–13:50 učebna 63
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B2-C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s historickým vývojem mluvnického a hláskoslovného systému ruštiny. Důraz je kladen na konfrontaci probíraných diachronních proměn s historickým vývojem češtiny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen popsat fonologickou soustavu ruštiny z historického hlediska; identifikovat důležité diachronní změny ve vývoji substantiv a adjektiv; použít nabyté znalosti k interpretaci gramatických jevů ze srovnávacího rusko-českého hlediska.
Osnova
 • 1. Předmět a základní pojmy disciplíny. Vývoj grafické soustavy ruštiny.
 • 2. Problematika dějin ruštiny. Staroslověnština a její vztah k ruštině.
 • 3. Nejdůležitější charakteristické rysy východoslovanské větve.
 • 4. Historická fonologie.
 • 5. Zánik jerů. Vývoj měkkostní korelace. Fonémy "и", "ы". Depalatalizační procesy.
 • 6. Vývoj prozodických prostředků. Vznik akání a ikání. Depalatalizace e > o. Fonémy "ô" a "ě".
 • 7. Historie fonémů "ф" a "г". Cokání, čokání, dzekání, cekání. Reflexace řeckých fonetických jevů v ruštině.
 • 8. Historická morfologie.
 • 9. Podstatná jména. Obecné tendence a zákonitosti ve skloňování staroruských substantiv.
 • 10. Paradigmata skloňování substantiv ve staré ruštině.
 • 11. Přídavná jména. Rozdíly v užívání jmenných a složených tvarů ve staré ruštině. Unifikace tvarů v množném čísle.
 • 12. Přídavná jména přivlastňovací. Tvoření komparativních tvarů.
Literatura
  povinná literatura
 • MRÁZEK, R. - POPOVA, G. V. Historický vývoj ruštiny. Brno: Masarykova univerzita, 2013
 • VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc; Praha: Univerzita Palackého; Euroslavica, 2006. 273 s. Univerzita Palackého Olomouc. ISBN 80-244-0889-9. info
 • VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 4. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 112 stran. ISBN 8021013753. info
 • GORŠKOVA, Klavdija Vasil'jevna a Georgij Aleksandrovič CHABURGAJEV. Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka : ... dlja studentov filologičeskich special'nostej universitetov [Gorškova, 1981]. Moskva: Vysšaja škola, 1981. info
  doporučená literatura
 • VEČERKA, Radoslav. Slovanská jazykověda a paleoslovenistika. PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 626-663, 38 s. Academia 1. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • ŽURAVLEV, Vladimir Konstantinovič. Teorija gruppofonem : razvitije gruppovogo singarmonizma v praslavjanskom jazyke. Edited by Jurij Jakovlevič Burmistrovič. Moskva: URSS, 2007. 124 s. ISBN 9785382002385. info
 • KOLESOV, Vladimir Viktorovič. Istorija russkogo jazyka v rasskazach. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Azbuka-klassika, 2005. 221 s. ISBN 5352014088. info
 • Russkij jazyk : enciklopedija. Edited by Jurij Nikolajevič Karaulov. Moskva: Bol'šaja rossijskaja enciklopedija, 2003. 703 s. ISBN 5710774308. info
 • VEČERKA, Radoslav. Počátky slovanského spisovného jazyka : studie z dějin staroslověnského písemnictví a jazyka do konce 11. století. Praha: Univerzita Karlova, 1999. 103 s. ISBN 8085899604. info
Výukové metody
Přednáška, teoretická příprava na hodiny.
Metody hodnocení
Zápočtový test (terminologie, teorie a praktický rozbor). K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 75%.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní opory v IS:

Odpovědník „Opredelenije drevněrusskich form“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/RJ2MP_HVP1/odp/Opredelenije_drevnerusskich_form.qref

Odpovědník „Opredelenije tipov sklonenija“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/RJ2MP_HVP1/odp/Opredelenije_tipov_sklonenija.qref

Odpovědník „Vozvedenie k archetipu“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/RJ2MP_HVP1/odp/Vozvesti_k_archetipu.qref
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/RJ2004