RJ2004 Historický vývoj ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 9. 10. 14:00–15:50 učebna 52, Pá 23. 10. 12:00–13:50 učebna 12, Pá 6. 11. 12:00–13:50 Ruské centrum, Pá 13. 11. 12:00–13:50 učebna 63, Pá 20. 11. 12:00–13:50 učebna 12, Pá 15. 1. 12:00–13:50 učebna 6
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B2-C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnutí uceleného přehledu o historických proměnách ruštiny se zaměřením na vývoj fonologického, morfologického a syntaktického systému. Pozornost bude také věnována komparativním aspektům ruského a českého jazyka.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen
identifikovat důležité diachronní změny ve vývoji fonologické soustavy ruštiny;
analyzovat morfologické jevy a syntaktické struktury současné ruštiny z diachronního hlediska;
použít nabyté znalosti k interpretaci gramatických jevů ve srovnávacím rusko-českém aspektu.
Osnova
 • 1. Předmět a základní pojmy disciplíny. Vývoj grafické soustavy ruštiny. Problematika dějin ruštiny. Staroslověnština a její vztah k ruštině.
 • 2. Nejdůležitější charakteristické rysy východoslovanské větve. Historická fonologie.
 • 3. Zánik jerů. Vývoj měkkostní korelace. Fonémy "и", "ы". Depalatalizační procesy. Vývoj prozodických prostředků. Vznik akání a ikání.
 • 4. Historická morfologie. Podstatná jména. Obecné tendence a zákonitosti ve skloňování staroruských substantiv.
 • 5. Přídavná jména. Rozdíly v užívání jmenných a složených tvarů ve staré ruštině. Tvoření komparativních tvarů.
 • 6. Zájmena ve staré ruštině. Osobní a neosobní zájmena a jejich vývoj.
 • 7. Vývoj číslovek jako slovního druhu. Etymologie základních číslovek.
 • 8. Slovesa tematická a atematická. Tvary přítomného, minulého a budoucího času. Vztah mezi kategorií vidu a kategorií času.
 • 9. Tvoření rozkazovacího a podmiňovacího způsobu. Vývoj přechodníků a přídavných jmen slovesných.
 • 10. Neohebné slovní druhy.
 • 11. Historická syntax: jednoduchá věta, větné členy.
 • 12. Historická syntax: vazby s předložkami, vývoj souvětí.
Literatura
  povinná literatura
 • MRÁZEK, R. - POPOVA, G. V. Historický vývoj ruštiny. Brno: Masarykova univerzita, 2013
 • VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc; Praha: Univerzita Palackého; Euroslavica, 2006. 273 s. Univerzita Palackého Olomouc. ISBN 80-244-0889-9. info
 • VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 4. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 112 stran. ISBN 8021013753. info
 • GORŠKOVA, Klavdija Vasil'jevna a Georgij Aleksandrovič CHABURGAJEV. Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka : ... dlja studentov filologičeskich special'nostej universitetov [Gorškova, 1981]. Moskva: Vysšaja škola, 1981. info
  doporučená literatura
 • VEČERKA, Radoslav. Slovanská jazykověda a paleoslovenistika. PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 626-663, 38 s. Academia 1. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • ŽURAVLEV, Vladimir Konstantinovič. Teorija gruppofonem : razvitije gruppovogo singarmonizma v praslavjanskom jazyke. Edited by Jurij Jakovlevič Burmistrovič. Moskva: URSS, 2007. 124 s. ISBN 9785382002385. info
 • KOLESOV, Vladimir Viktorovič. Istorija russkogo jazyka v rasskazach. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Azbuka-klassika, 2005. 221 s. ISBN 5352014088. info
 • Russkij jazyk : enciklopedija. Edited by Jurij Nikolajevič Karaulov. Moskva: Bol'šaja rossijskaja enciklopedija, 2003. 703 s. ISBN 5710774308. info
 • VEČERKA, Radoslav. Počátky slovanského spisovného jazyka : studie z dějin staroslověnského písemnictví a jazyka do konce 11. století. Praha: Univerzita Karlova, 1999. 103 s. ISBN 8085899604. info
Výukové metody
Přednáška, teoretická příprava na hodiny.
Metody hodnocení
Ústní zápočet (teorie, terminologie, praktický rozbor).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní opory v IS:

Odpovědník „Opredelenije drevněrusskich form“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/RJ2MP_HVP1/odp/Opredelenije_drevnerusskich_form.qref

Odpovědník „Opredelenije tipov sklonenija“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/RJ2MP_HVP1/odp/Opredelenije_tipov_sklonenija.qref

Odpovědník „Vozvedenie k archetipu“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/RJ2MP_HVP1/odp/Vozvesti_k_archetipu.qref
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/RJ2004