RJ2021 Jazykový seminář 4

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Janina Krejčí (přednášející)
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ2021/01: Pá 14. 2. 12:00–13:50 Ruské centrum, Pá 21. 2. 8:00–9:50 učebna 6, Pá 28. 2. 10:00–11:50 učebna 12, Pá 6. 3. 8:00–9:50 učebna 54, Pá 13. 3. 10:00–11:50 Ruské centrum, Pá 20. 3. 8:00–9:50 učebna 4, A. Sokolova
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na zdokonalování ústního a písemného projevu studentů po stránce lexikální i gramatické s použitím dříve osvojené a nové slovní zásoby. Nedílnou součástí výuky je také konfrontace gramatických a stylistických jevů ruštiny a češtiny.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen
konverzovat na probraná témata;
vyjadřovat své názory s použitím nové slovní zásoby;
aplikovat gramatické a stylistické znalosti ruského jazyka v psaném i ústním projevu.
Osnova
 • 1. Rodina a mezilidské vztahy. Přechodníkové vazby, jejich předklad do češtiny.
 • 2. Mladé rodiny dnes. Slovesné předložkové vazby, rozdíly v použití oproti češtině.
 • 3. Práce v dnešní době. Trpný rod slovesa.
 • 4. Povolání. Trh práce. Trpný rod. Příčestí.
 • 5. Současná společnost a její problémy. Zkratky. Shoda s přídavným jménem a slovesem, překlad do češtiny.
 • 6. Shrnutí a opakování gramatické látky.
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • BARNET, Vladimír, Zina KLIKAROVÁ, Nina TURKOVÁ, Jana VACKOVÁ a Galina Aleksandrovna ZOLOTOVA. Ruština pro pokročilé. 2., upravené vydání. Voznice: Leda, 2007. 384 stran. ISBN 9788073351045. info
  doporučená literatura
 • STAROVOJTOVA, I. A. Russkaja leksika v zadanijach i krossvordach : učebnoje posobije dlja izučajuščich russkij jazyk kak vtoroj. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2008. 83 s. ISBN 9785865474265. info
 • KAGUŠEVA, Maria a Julija MAMONOVA. Cvičebnice ruštiny : gramatika, konverzace, slovní zásoba. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 214 s. ISBN 9788025118351. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005. 423 s. ISBN 5865472925. info
 • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
Výukové metody
Seminář. Diskuse, prezentace, individuální práce a skupinová práce v rámci probíraných okruhů.
Metody hodnocení
Aktivní účast na hodinách, plnění domácích úkolů, úspěšné zvládnutí zápočtové práce (esej v ruštině v rozsahu)
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2016/R2MP_PJC4/index.qwarp
Pro studenty prezenčního studia je povinná pravidelná docházka
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2021