RJ2BK_MOP2 Morfologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.7. 8. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Zvládnutí učiva předmětu RJ2BK_MOP1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl působit na vytvoření lingvistického povědomí studentů jejich seznámením se s morfologickým systémem ruštiny. Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen popsat a identifikovat probrané slovní druhy; porovnat morfologický systém ruštiny a češtiny; uplatnit získané poznatky pro komunikaci v ruském jazyce.
Osnova
 • 1. Zájmena.
 • 2. Zájmena osobní, přivlastňovací a zvratná.
 • 3. Zájmena záporná, neurčitá.
 • 4. Shrnutí tématu zájmena.
 • 5. Číslovky a číselné výrazy. Slovnědruhová charakteristika. Číslovky základní, druhové a řadové.
 • 6. Číslovky a číselné výrazy. Neurčité, podílné, násobné, zlomkové. Tvaroslovná paradigmatika.
 • 7. Shrnutí tématu číslovky.
 • 8. Slovnědruhová charakteristika ruského slovesa.
 • 9. Slovesa I. a II. časování.
 • 10. Slovesa. Produktivní a neproduktivní slovesné třídy.
 • 11. Časování sloves. Slovesa izolovaná.
 • 12. Shrnutí učiva.
Literatura
  povinná literatura
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0. info
  doporučená literatura
 • BRANDNER, Aleš. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 92 s. Skriptum. Poř. č. 3351-17/99. ISBN 80-210-3220-0. info
 • ŽAŽA, Stanislav. Morfologie ruštiny I. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 166 s. ISBN 80-210-1454-7. info
  neurčeno
 • GLAZUNOVA, O. I. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach. Morfologija. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2000, 424 s. ISBN 5-86547-136-8.
 • ZALIZNJAK, A.A. Grammatičeskij slovar russkogo jazyka. Moskva: Ast-Press, 2010. 800 s. ISBN 978-5-462-00766-8
Výukové metody
Teoretická příprava, čtení a poslech v ruštině.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
1. Osvojení si odborné terminologie.
2. Zvládnutí zápočtového testu. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 75%.
Navazující předměty
Informace učitele
http://rusgram.narod.ru/
Na uvedených webových stránkách máte přístup k Akademické gramatice spisovné ruštiny.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.