RJ2MP_LSS1 Seminář z lexikologie a stylistiky 1

Pedagogická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Rozvrh
St 8:50–9:35 učebna 36, St 18:00–18:45 učebna 20
Předpoklady
Úspěšné zvládnutí předmětů morfologie a praktická jazyková cvičení za 3. ročník studia Rj.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úkolem dané disciplíny je rozšířit na základě praktického materiálu znalost teoretické části předmětu (Lexikologie I a Stylistika I). Cílem je seznámit studenty s praktickými aspekty slova, jeho fungováním v rámci jazykového systému, jeho rolí a základními funkcemi v různých jazykových a stylistických rovinách.
Osnova
  • V rámci předmětu jsou podrobně rozebírána z praktického hlediska následující témata: 1.Funkční styly a předpony roz-, ros-, pod-, na- 2.Funkční styly a přípony -jonka, -onka, -k, -išče. 3.Slova emočně zabarvená a jejich využití ve funkčních stylech. 4.Synonyma a funkční styly 5.Homonyma a funkční styly 6.Antonyma a funkční styly
Literatura
  • HUBÁČEK, Josef. Učebnice stylistiky. Praha: SPN, 1987. 224 s. ISBN 14-435-87.
  • www.moodlinka.ped.muni.cz
  • TALICKÁ, Jelizaveta. Russkij jazyk. Lexikologie. Brno: MU, 1992. 88 s. ISBN 80-210-0430-4.
  • SOKOLOVÁ, Jana a kol.: Leksika sovremennogo russkogo jazyka teoretičeskij i praktičeskij kurs. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003.282 s. ISBN 80-8050-600-0.
  • BULDAKOVA, M. N. FOMINA, T. N. Sovremennyj russkij jazyk. Leksikologija. Iževsk: Izdatělstvo Udmurtskogo Universiteta, 1997. 146 s. ISBN 5-7029-0261-0.
  • GOLUB, I.B. Stilistika russkogo jazyka.Moskva: Ajris press, 2006. 443 s. ISBN 5-8112-1872-9
  • HUBÁČEK, Jaroslav. Cvičení ze stylistiky. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1989. 92 s. ISBN 808.50-56(075.8).
Metody hodnocení
Seminář. Docházka 80% (tolerují se 2 neúčasti). Podmínkou pro získání zápočtu je zodpovězení otázek ve fóru moodlinky (nejpozději do konce zápočtového týdne).
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=672 (heslo Lexico)
Na seminářích se na praktickém materiálu zkoumají lexikální jevy, které jsou probírány v teoretické části předmětu (Lexikologie I a Stylistika I). Je nutné, aby studenti doma pravidelně vypracovávali zadané úkoly, protože právě ty jsou podmínkou pro kvalitní průběh semináře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2007/RJ2MP_LSS1