RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Ruština na úrovni B2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí z morfologie, syntaxe a stylistiky ruštiny v porovnávacím rusko-českém plánu. Předmět je také zaměřen na rozšíření slovní zásoby v rámci probíraných okruhů a na procvičování překladu z ruštiny do češtiny a naopak.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
diskutovat na probraná konverzační témata;
vyjadřovat své myšlenky s použitím nového lexika v psaném a ústním projevu;
správně používat gramatické a stylistické prostředky;
konfrontovat gramatické a lexikální jevy ruštiny a češtiny;
správně překládat z ruštiny do češtiny v rámci probíraných okruhů.
Osnova
 • 1. Škola, školský systém v Česku a Rusku. Slovní zásoba na téma „Škola, studium“.
 • 2. Vysoké školství: struktura studia v Česku a Rusku. Ruská slovesa s odlišnou vazbou. Lexikálně-sémantická skupina "znanije - poznanije".
 • 3. Učitel, poslání učitele. Ruské sloveso "učiť" a jeho deriváty. Lexikálně-sémantická skupina "učitel - pedagog - vospitatel".
 • 4. Věda a výzkum. Význam vědy v současné době. Ruská slovesa zkoumat, objevit, zkonstruovat.
 • 5. Návštěva knihovny. Odborné studie a beletristická literatura v ruštině. Slovní obraty odborného funkčního stylu.
 • 6. Informační a komunikační technologie. Číselné výrazy. Vazba číslovek s podstatnými jmény.
 • 7. Umění v životě mladého člověka: současná světová a domácí hudební scéna. Ruské sloveso "slyšať" a jeho deriváty. Lexikálně-sémantická skupina "známý - proslulý".
 • 8. Umění v životě mladého člověka: film a divadlo. Vyjádření domněnky a nejistoty v ruštině.
 • 9. Kulturní akce: divadlo, muzeum, galerie. Ruské slovo "kartina" a jeho použití.
 • 10. Procházka městem. Banka, pošta. Ruské řadové a hromadné číslovky.
 • 11. Jdeme na návštěvu. Svátky, oslavy narozenin.
 • 12. Opakování.
Literatura
  doporučená literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • Velký slovník rusko-český a česko-ruský Veľký slovník rusko-slovenský a slovensko-ruský. [Brno]: Lingea, 2008. 1 CD-ROM. info
 • LASKAREVA, Je. P. Čistaja grammatika. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2006. 336 s. ISBN 5865473689. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005. 423 s. ISBN 5865472925. info
 • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé. 4., upr. vyd. Praha: Leda, 2003. 384 s. ISBN 8073350130. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki : učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5200028272. info
Výukové metody
Seminář, dialogy, besedy a diskuse na probíraná témata, domácí úkoly, skupinové projekty v rámci probíraných okruhů, čtení a poslech ruských textů.
Metody hodnocení
Zápočet se skládá ze dvou částí:
a) Písemná část (je potřeba dosáhnout alespoň 75%), po úspěšném zvládnutí písemné části se student může přihlásit na ústní část.
b) Ústní část: student volně konverzuje s vyučující na zadaná témata, odpovídá tzv. četbu (ruská kniha, příp. několik knih v rozsahu 350 s.) a poslech (ruský film). Student předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 50 nových slov.

Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a použití správných intonačních konstrukcí.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Pro prezenční studium platí pravidelná docházka (povoleny jsou max. 2 absence).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Ruština na úrovni B2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí z morfologie, syntaxe a stylistiky ruštiny v porovnávacím rusko-českém plánu. Předmět je také zaměřen na rozšíření slovní zásoby v rámci probíraných okruhů a na procvičování překladu z ruštiny do češtiny a naopak.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
diskutovat na probraná konverzační témata;
vyjadřovat své myšlenky s použitím nového lexika v psaném a ústním projevu;
správně používat gramatické a stylistické prostředky;
konfrontovat gramatické a lexikální jevy ruštiny a češtiny;
správně překládat z ruštiny do češtiny v rámci probíraných okruhů.
Osnova
 • 1. Škola, školský systém v Česku a Rusku. Slovní zásoba na téma „Škola, studium“.
 • 2. Vysoké školství: struktura studia v Česku a Rusku. Ruská slovesa s odlišnou vazbou. Lexikálně-sémantická skupina "znanije - poznanije".
 • 3. Učitel, poslání učitele. Ruské sloveso "učiť" a jeho deriváty. Lexikálně-sémantická skupina "učitel - pedagog - vospitatel".
 • 4. Věda a výzkum. Význam vědy v současné době. Ruská slovesa zkoumat, objevit, zkonstruovat.
 • 5. Návštěva knihovny. Odborné studie a beletristická literatura v ruštině. Slovní obraty odborného funkčního stylu.
 • 6. Informační a komunikační technologie. Číselné výrazy. Vazba číslovek s podstatnými jmény.
 • 7. Umění v životě mladého člověka: současná světová a domácí hudební scéna. Ruské sloveso "slyšať" a jeho deriváty. Lexikálně-sémantická skupina "známý - proslulý".
 • 8. Umění v životě mladého člověka: film a divadlo. Vyjádření domněnky a nejistoty v ruštině.
 • 9. Kulturní akce: divadlo, muzeum, galerie. Ruské slovo "kartina" a jeho použití.
 • 10. Procházka městem. Banka, pošta. Ruské řadové a hromadné číslovky.
 • 11. Jdeme na návštěvu. Svátky, oslavy narozenin.
 • 12. Opakování.
Literatura
  doporučená literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • Velký slovník rusko-český a česko-ruský Veľký slovník rusko-slovenský a slovensko-ruský. [Brno]: Lingea, 2008. 1 CD-ROM. info
 • LASKAREVA, Je. P. Čistaja grammatika. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2006. 336 s. ISBN 5865473689. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005. 423 s. ISBN 5865472925. info
 • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé. 4., upr. vyd. Praha: Leda, 2003. 384 s. ISBN 8073350130. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki : učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5200028272. info
Výukové metody
Seminář, dialogy, besedy a diskuse na probíraná témata, domácí úkoly, skupinové projekty v rámci probíraných okruhů, čtení a poslech ruských textů.
Metody hodnocení
Zápočet se skládá ze dvou částí:
a) Písemná část (je potřeba dosáhnout alespoň 75%), po úspěšném zvládnutí písemné části se student může přihlásit na ústní část.
b) Ústní část: student volně konverzuje s vyučující na zadaná témata, odpovídá tzv. četbu (ruská kniha, příp. několik knih v rozsahu 350 s.) a poslech (ruský film). Student předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 50 nových slov.

Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a použití správných intonačních konstrukcí.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Pro prezenční studium platí pravidelná docházka (povoleny jsou max. 2 absence).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen diskutovat na probraná témata; uplatnit získané gramatické a lexikální poznatky pro komunikaci v ruském jazyce.
Osnova
 • Do obsahové části předmětu byla zařazena následující konverzační témata:
 • 1. Škola, školský systém u nás a v Rusku.
 • 2. Vysoké školství. Struktura studia.
 • 3. Umění v životě mladého člověka.
 • 4. Hudba.
 • 5. Divadlo.
 • 6. Film.
Literatura
 • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
 • ARŤUNOV, A.R. Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací. Moskva: 1988. 336 s. ISBN 5-200-002 82-6.
 • LASKAREVA, Je.R. Čistaja grammatika. Sankt-Pěterburg: Zlatoust, 2012. 336 s. ISBN 978-5-86547-462-3.
 • MALYŠEV, G.G. Glagol vsemu golova. Sankt-Pěterburg: Zlatoust, 2006. 446 s. ISBN 5-86547-356-5.
 • Ruská aktuální periodika, Internet.
Výukové metody
Aktivní práce v semináři, plnění zadaných úkolů, samostatná práce s tiskem a Internetem, doporučuje se poslech a čtení v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Písemný test (je potřeba dosáhnout alespoň 75%). Po úspěšném napsání písemné části student ústně odpovídá tzv. četbu (ruská kniha - 350 s., knihu donese k nahlédnutí) a poslech (audio, video, DVD). Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a intonační konstrukce. Studenti předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 30-50 nových slov.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Natalia Naumova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Taťjana Zaňko (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ2MP_PJC1/01: Čt 16:40–17:25 učebna 10, T. Zaňko
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen diskutovat na probraná témata; uplatnit získané gramatické a lexikální poznatky pro komunikaci v ruském jazyce.
Osnova
 • Do obsahové části předmětu byla zařazena následující konverzační témata:
 • 1. Škola, školský systém u nás a v Rusku.
 • 2. Vysoké školství. Struktura studia.
 • 3. Umění v životě mladého člověka.
 • 4. Hudba.
 • 5. Divadlo.
 • 6. Film.
Literatura
 • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
 • ARŤUNOV, A.R. Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací. Moskva: 1988. 336 s. ISBN 5-200-002 82-6.
 • LASKAREVA, Je.R. Čistaja grammatika. Sankt-Pěterburg: Zlatoust, 2012. 336 s. ISBN 978-5-86547-462-3.
 • MALYŠEV, G.G. Glagol vsemu golova. Sankt-Pěterburg: Zlatoust, 2006. 446 s. ISBN 5-86547-356-5.
 • Ruská aktuální periodika, Internet.
Výukové metody
Aktivní práce v semináři, plnění zadaných úkolů, samostatná práce s tiskem a Internetem, doporučuje se poslech a čtení v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Písemný test (je potřeba dosáhnout alespoň 75%). Po úspěšném napsání písemné části student ústně odpovídá tzv. četbu (ruská kniha - 350 s., knihu donese k nahlédnutí) a poslech (audio, video, DVD). Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a intonační konstrukce. Studenti předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 30-50 nových slov.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Natalia Naumova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Taťjana Zaňko (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ2MP_PJC1/01: St 9:20–10:05 učebna 7, T. Zaňko
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen diskutovat na probraná témata; uplatnit získané gramatické a lexikální poznatky pro komunikaci v ruském jazyce.
Osnova
 • Do obsahové části předmětu byla zařazena následující konverzační témata:
 • 1. Škola, školský systém u nás a v Rusku.
 • 2. Vysoké školství. Struktura studia.
 • 3. Umění v životě mladého člověka.
 • 4. Hudba.
 • 5. Divadlo.
 • 6. Film.
Literatura
 • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
 • ARŤUNOV, A.R. Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací. Moskva: 1988. 336 s. ISBN 5-200-002 82-6.
 • LASKAREVA, Je.R. Čistaja grammatika. Sankt-Pěterburg: Zlatoust, 2012. 336 s. ISBN 978-5-86547-462-3.
 • MALYŠEV, G.G. Glagol vsemu golova. Sankt-Pěterburg: Zlatoust, 2006. 446 s. ISBN 5-86547-356-5.
 • Ruská aktuální periodika, Internet.
Výukové metody
Aktivní práce v semináři, plnění zadaných úkolů, samostatná práce s tiskem a Internetem, doporučuje se poslech a čtení v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Písemný test (je potřeba dosáhnout alespoň 75%). Po úspěšném napsání písemné části student ústně odpovídá tzv. četbu (ruská kniha - 350 s., knihu donese k nahlédnutí) a poslech (audio, video, DVD). Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a intonační konstrukce. Studenti předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 30-50 nových slov.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Irina Hobzová (cvičící)
Mgr. Natalia Naumova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ2MP_PJC1/01: každý lichý čtvrtek 13:00–14:40 Ruské centrum, N. Naumova
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni 3. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na zvládnutí základních komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci konverzačních témat. Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen diskutovat na probraná témata; uplatnit získané gramatické a lexikální poznatky pro komunikaci v ruském jazyce.
Osnova
 • Do obsahové části předmětu byla zařazena následující konverzační témata: 1. Škola, školský systém u nás a v Rusku. 2. Vysoké školství. Struktura studia. 3. Umění v životě mladého člověka. 4. Hudba. 5. Divadlo. 6. Opera. 7. Film.
Literatura
 • ARŤUNOV, A.R. Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací. Moskva: 1988. 336 s. ISBN 5-200-002 82-6.
 • Ruská aktuální periodika, Internet.
 • MRHAČOVÁ, Eva a kol. Praktická jazyková cvičení z ruského jazyka. Ostrava: Díl III. A. 1986-1989. R 802134.
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • Ruština nejen pro samouky :klíč - slovník. Edited by Věra Nekolová - Irena Camutaliová - Alena Vasiljeva-Lešková. Dotisk 1. vyd. Voznice: LEDA, 2004. 79 s. ISBN 80-85927. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
 • TALICKAJA, Jelizaveta a Simona KORYČÁNKOVÁ. Russkaja reč : scenarii neprinužďonnogo obščenija. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. 104 s. ISBN 8021004770. info
Výukové metody
Aktivní práce v semináři, plnění zadaných úkolů, samostatná práce s tiskem a Internetem, doporučuje se poslech a čtení v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Písemný test. Po úspěšném napsání písemné části student ústně odpovídá tzv. četbu (ruská kniha - 350 s., knihu donese k nahlédnutí) a poslech (audio, video, DVD). Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a intonační konstrukce. Studenti předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 30-50 nových slov.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučuji studentům průběžnou přípravu na každý seminář. Slovíčka je nejlépe se učit nikoli jako oddělená slova, ale jako celé fráze, příp. části vět a krátké věty. Na každou hodinu si připravte informaci z ruskojazyčného internetu. Vyhledávejte pouze ta témata, která jsou vám blízká a k nimž máte sami co říci. Obohatíte tak svou slovní zásobu novým lexikem. Výuka každého jazyka je věc náročná - nepodceňujte ji!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Irina Hobzová (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ2MP_PJC1/01: Pá 20. 9. 9:20–11:00 Ruské centrum, Pá 11. 10. 9:20–11:00 Ruské centrum, Pá 25. 10. 9:20–11:00 Ruské centrum, Pá 8. 11. 9:20–11:00 Ruské centrum, Pá 22. 11. 9:20–11:00 Ruské centrum, Pá 6. 12. 9:20–11:00 Ruské centrum, I. Hobzová
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni 3. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na zvládnutí základních komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci konverzačních témat. Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen diskutovat na probraná témata; uplatnit získané gramatické a lexikální poznatky pro komunikaci v ruském jazyce.
Osnova
 • Do obsahové části předmětu byla zařazena následující konverzační témata: 1. Škola, školský systém u nás a v Rusku. 2. Vysoké školství. Struktura studia. 3. Umění v životě mladého člověka. 4. Hudba. 5. Divadlo. 6. Opera. 7. Film.
Literatura
 • ARŤUNOV, A.R. Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací. Moskva: 1988. 336 s. ISBN 5-200-002 82-6.
 • MRHAČOVÁ, Eva a kol. Praktická jazyková cvičení z ruského jazyka. Ostrava: Díl III. A. 1986-1989. R 802134.
 • Ruská aktuální periodika, Internet.
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • Ruština nejen pro samouky :klíč - slovník. Edited by Věra Nekolová - Irena Camutaliová - Alena Vasiljeva-Lešková. Dotisk 1. vyd. Voznice: LEDA, 2004. 79 s. ISBN 80-85927. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
 • TALICKAJA, Jelizaveta a Simona KORYČÁNKOVÁ. Russkaja reč : scenarii neprinužďonnogo obščenija. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. 104 s. ISBN 8021004770. info
Výukové metody
Aktivní práce v semináři, plnění zadaných úkolů, samostatná práce s tiskem a Internetem, doporučuje se poslech a čtení v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Písemný test. Po úspěšném napsání písemné části student ústně odpovídá tzv. četbu (ruská kniha - 350 s., knihu donese k nahlédnutí) a poslech (audio, video, DVD). Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a intonační konstrukce. Studenti předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 30-50 nových slov.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučuji studentům průběžnou přípravu na každý seminář. Slovíčka je nejlépe se učit nikoli jako oddělená slova, ale jako celé fráze, příp. části vět a krátké věty. Na každou hodinu si připravte informaci z ruskojazyčného internetu. Vyhledávejte pouze ta témata, která jsou vám blízká a k nimž máte sami co říci. Obohatíte tak svou slovní zásobu novým lexikem. Výuka každého jazyka je věc náročná - nepodceňujte ji!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ2MP_PJC1/01: Pá 5. 10. 13:55–15:35 učebna 16, Pá 12. 10. 13:55–15:35 učebna 51, Pá 26. 10. 13:55–15:35 učebna 16, Pá 9. 11. 13:55–15:35 učebna 16, Pá 7. 12. 13:55–15:35 učebna 16, Pá 21. 12. 13:55–15:35 učebna 16, O. Truhlářová
RJ2MP_PJC1/02: Pá 5. 10. 13:55–15:35 Ruské centrum, Pá 12. 10. 13:55–15:35 Ruské centrum, Pá 26. 10. 13:55–15:35 Ruské centrum, Pá 9. 11. 13:55–15:35 Ruské centrum, Pá 7. 12. 13:55–15:35 učebna 2, Pá 21. 12. 13:55–15:35 Ruské centrum, S. Koryčánková
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni 3. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na zvládnutí základních komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci konverzačních témat. Zásadní složkou předmětu je zdokonalování ústního projevu po stránce fonetické, lexikální i gramatické. Studenti souběžně rozvíjejí své dovednosti poslechu a čtení při práci s texty a aktuálními periodiky. Písemný projev je pravidelně procvičován a kontrolován na řadě dílčích písemných prací.
Osnova
 • Do obsahové části předmětu byla zařazena následující konverzační témata: 1. Škola, školský systém u nás a v Rusku. 2. Vysoké školství. Struktura studia. 3. Umění v životě mladého člověka. 4. Hudba. 5. Divadlo. 6. Opera. 7. Film.
Literatura
 • Ruská aktuální periodika, Internet.
 • ARŤUNOV, A.R. Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací. Moskva: 1988. 336 s. ISBN 5-200-002 82-6.
 • MRHAČOVÁ, Eva a kol. Praktická jazyková cvičení z ruského jazyka. Ostrava: Díl III. A. 1986-1989. R 802134.
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • Ruština nejen pro samouky :klíč - slovník. Edited by Věra Nekolová - Irena Camutaliová - Alena Vasiljeva-Lešková. Dotisk 1. vyd. Voznice: LEDA, 2004. 79 s. ISBN 80-85927. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
 • TALICKAJA, Jelizaveta a Simona KORYČÁNKOVÁ. Russkaja reč : scenarii neprinužďonnogo obščenija. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. 104 s. ISBN 8021004770. info
Výukové metody
Aktivní práce v semináři, plnění zadaných úkolů, samostatná práce s tiskem a Internetem, doporučuje se poslech a čtení v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Seminář. Docházka 80% (tolerují se 2 neúčasti). Písemný test. Po úspěšném napsání písemné části student ústně odpovídá tzv. četbu (ruská kniha - 300 s., knihu donese k nahlédnutí) a poslech (audio, video, DVD). Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a intonační konstrukce. Studenti předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 30-50 nových slov.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučuji studentům průběžnou přípravu na každý seminář. Slovíčka je nejlépe se učit nikoli jako oddělená slova, ale jako celé fráze, příp. části vět a krátké věty. Na každou hodinu si připravte informaci z ruskojazyčného internetu. Vyhledávejte pouze ta témata, která jsou vám blízká a k nimž máte sami co říci. Obohatíte tak svou slovní zásobu novým lexikem. Výuka každého jazyka je věc náročná - nepodceňujte ji!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ2MP_PJC1/01: Pá 23. 9. 14:30–15:50 učebna 16, Pá 7. 10. 14:30–15:50 učebna 16, Pá 21. 10. 9:30–10:50 učebna 7, Pá 11. 11. 9:30–10:50 učebna 16, Pá 2. 12. 14:30–15:50 učebna 16, Pá 9. 12. 14:30–15:50 učebna 16, O. Truhlářová
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni 3. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na zvládnutí základních komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci konverzačních témat. Zásadní složkou předmětu je zdokonalování ústního projevu po stránce fonetické, lexikální i gramatické. Studenti souběžně rozvíjejí své dovednosti poslechu a čtení při práci s texty a aktuálními periodiky. Písemný projev je pravidelně procvičován a kontrolován na řadě dílčích písemných prací.
Osnova
 • Do obsahové části předmětu byla zařazena následující konverzační témata: 1. Škola, školský systém u nás a v Rusku. 2. Vysoké školství. Struktura studia. 3. Umění v životě mladého člověka. 4. Hudba. 5. Divadlo. 6. Opera. 7. Film.
Literatura
 • Ruská aktuální periodika, Internet.
 • MRHAČOVÁ, Eva a kol. Praktická jazyková cvičení z ruského jazyka. Ostrava: Díl III. A. 1986-1989. R 802134.
 • ARŤUNOV, A.R. Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací. Moskva: 1988. 336 s. ISBN 5-200-002 82-6.
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • Ruština nejen pro samouky :klíč - slovník. Edited by Věra Nekolová - Irena Camutaliová - Alena Vasiljeva-Lešková. Dotisk 1. vyd. Voznice: LEDA, 2004. 79 s. ISBN 80-85927. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
 • TALICKAJA, Jelizaveta a Simona KORYČÁNKOVÁ. Russkaja reč : scenarii neprinužďonnogo obščenija. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. 104 s. ISBN 8021004770. info
Výukové metody
Aktivní práce v semináři, plnění zadaných úkolů, samostatná práce s tiskenm a Internetem, doporučuje se poslech a čtení v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Seminář. Docházka 80% (tolerují se 2 neúčasti). Písemný test. Po úspěšném napsání písemné části student ústně odpovídá tzv. četbu (ruská kniha - 300 s., knihu donese k nahlédnutí) a poslech (audio, video, DVD). Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a intonační konstrukce. Studenti předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 30-50 nových slov.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučuji studentům průběžnou přípravu na každý seminář. Slovíčka je nejlépe se učit nikoli jako oddělená slova, ale jako celé fráze, příp. části vět a krátké věty. Na každou hodinu si připravte informaci z ruskojazyčného internetu. Vyhledávejte pouze ta témata, která jsou vám blízká a k nimž máte sami co říci. Obohatíte tak svou slovní zásobu novým lexikem. Výuka každého jazyka je věc náročná - nepodceňujte ji!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Irina Hobzová (cvičící)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni 3. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na zvládnutí základních komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci konverzačních témat. Zásadní složkou předmětu je zdokonalování ústního projevu po stránce fonetické, lexikální i gramatické. Studenti souběžně rozvíjejí své dovednosti poslechu a čtení při práci s texty a aktuálními periodiky. Písemný projev je pravidelně procvičován a kontrolován na řadě dílčích písemných prací.
Osnova
 • Do obsahové části předmětu byla zařazena následující konverzační témata: 1. Škola, školský systém u nás a v Rusku. 2. Vysoké školství. Struktura studia. 3. Umění v životě mladého člověka. 4. Hudba. 5. Divadlo. 6. Opera. 7. Film.
Literatura
 • ARŤUNOV, A.R. Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací. Moskva: 1988. 336 s. ISBN 5-200-002 82-6.
 • Ruská aktuální periodika, Internet.
 • MRHAČOVÁ, Eva a kol. Praktická jazyková cvičení z ruského jazyka. Ostrava: Díl III. A. 1986-1989. R 802134.
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • Ruština nejen pro samouky :klíč - slovník. Edited by Věra Nekolová - Irena Camutaliová - Alena Vasiljeva-Lešková. Dotisk 1. vyd. Voznice: LEDA, 2004. 79 s. ISBN 80-85927. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
 • TALICKAJA, Jelizaveta a Simona KORYČÁNKOVÁ. Russkaja reč : scenarii neprinužďonnogo obščenija. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. 104 s. ISBN 8021004770. info
Výukové metody
Aktivní práce v semináři, plnění zadaných úkolů, samostatná práce s tiskenm a Internetem, doporučuje se poslech a čtení v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Seminář. Docházka 80% (tolerují se 2 neúčasti). Písemný test. Po úspěšném napsání písemné části student ústně odpovídá tzv. četbu (ruská kniha - 300 s., knihu donese k nahlédnutí) a poslech (audio, video, DVD). Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a intonační konstrukce. Studenti předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 30-50 nových slov.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučuji studentům průběžnou přípravu na každý seminář. Slovíčka je nejlépe se učit nikoli jako oddělená slova, ale jako celé fráze, příp. části vět a krátké věty. Na každou hodinu si připravte informaci z ruskojazyčného internetu. Vyhledávejte pouze ta témata, která jsou vám blízká a k nimž máte sami co říci. Obohatíte tak svou slovní zásobu novým lexikem. Výuka každého jazyka je věc náročná - nepodceňujte ji!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Irina Hobzová (cvičící)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni 3. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na zvládnutí základních komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci konverzačních témat. Zásadní složkou předmětu je zdokonalování ústního projevu po stránce fonetické, lexikální i gramatické. Studenti souběžně rozvíjejí své dovednosti poslechu a čtení při práci s texty a aktuálními periodiky. Písemný projev je pravidelně procvičován a kontrolován na řadě dílčích písemných prací.
Osnova
 • Do obsahové části předmětu byla zařazena následující konverzační témata: 1. Škola, školský systém u nás a v Rusku. 2. Vysoké školství. Struktura studia. 3. Umění v životě mladého člověka. 4. Hudba. 5. Divadlo. 6. Opera. 7. Film.
Literatura
 • TALICKÁ, J. KORYČÁNKOVÁ, S. Russkaja reč. Scenarii neprinuždennogo obščenija. Díl I. Brno: MU, 1994, 1996.
 • GLAZUNOVA, O.I. Davajtě govoriť po-russki. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02 827-2.
 • NEKOLOVÁ, V. a kol. Ruština nejen pro samouky. Praha: Leda, 2002. 536 s. ISBN 80-85927-96-9.
 • ARŤUNOV, A.R. Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací. Moskva: 1988. 336 s. ISBN 5-200-002 82-6.
 • Ruská aktuální periodika, Internet.
 • MRHAČOVÁ, Eva a kol. Praktická jazyková cvičení z ruského jazyka. Ostrava: Díl III. A. 1986-1989. R 802134.
Výukové metody
Aktivní práce v semináři, plnění zadaných úkolů, samostatná práce s tiskenm a Internetem, doporučuje se poslech a čtení v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Seminář. Docházka 80% (tolerují se 2 neúčasti). Písemný test. Po úspěšném napsání písemné části student ústně odpovídá tzv. četbu (ruská kniha - 300 s., knihu donese k nahlédnutí) a poslech (audio, video, DVD). Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a intonační konstrukce. Studenti předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 30-50 nových slov.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Doporučuji studentům průběžnou přípravu na každý seminář. Slovíčka je nejlépe se učit nikoli jako oddělená slova, ale jako celé fráze, příp. části vět a krátké věty. Na každou hodinu si připravte informaci z ruskojazyčného internetu. Vyhledávejte pouze ta témata, která jsou vám blízká a k nimž máte sami co říci. Obohatíte tak svou slovní zásobu novým lexikem. Výuka každého jazyka je věc náročná - nepodceňujte ji!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Irina Hobzová (cvičící)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Pelcová
Rozvrh
St 15:15–16:00 učebna 57
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni 3. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na zvládnutí základních komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci konverzačních témat. Zásadní složkou předmětu je zdokonalování ústního projevu po stránce fonetické, lexikální i gramatické. Studenti souběžně rozvíjejí své dovednosti poslechu a čtení při práci s texty a aktuálními periodiky. Písemný projev je pravidelně procvičován a kontrolován na řadě dílčích písemných prací.
Osnova
 • Do obsahové části předmětu byla zařazena následující konverzační témata: 1. Škola, školský systém u nás a v Rusku. 2. Vysoké školství. Struktura studia. 3. Umění v životě mladého člověka. 4. Hudba. 5. Divadlo. 6. Opera. 7. Film.
Literatura
 • MRHAČOVÁ, Eva a kol. Praktická jazyková cvičení z ruského jazyka. Ostrava: Díl III. A. 1986-1989. R 802134.
 • NEKOLOVÁ, V. a kol. Ruština nejen pro samouky. Praha: Leda, 2002. 536 s. ISBN 80-85927-96-9.
 • TALICKÁ, J. KORYČÁNKOVÁ, S. Russkaja reč. Scenarii neprinuždennogo obščenija. Díl I. Brno: MU, 1994, 1996.
 • ARŤUNOV, A.R. Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací. Moskva: 1988. 336 s. ISBN 5-200-002 82-6.
 • GLAZUNOVA, O.I. Davajtě govoriť po-russki. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02 827-2.
 • Ruská aktuální periodika, Internet.
Metody hodnocení
Seminář. Docházka 80% (tolerují se 2 neúčasti). Písemný test. Po úspěšném napsání písemné části student ústně odpovídá tzv. četbu (ruská kniha - 300 s., knihu donese k nahlédnutí) a poslech (audio, video, DVD). Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a intonační konstrukce. Studenti předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 30-50 nových slov.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Doporučuji studentům průběžnou přípravu na každý seminář. Slovíčka je nejlépe se učit nikoli jako oddělená slova, ale jako celé fráze, příp. části vět a krátké věty. Na každou hodinu si připravte informaci z ruskojazyčného internetu. Vyhledávejte pouze ta témata, která jsou vám blízká a k nimž máte sami co říci. Obohatíte tak svou slovní zásobu novým lexikem. Výuka každého jazyka je věc náročná - nepodceňujte ji!
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Rozvrh
Po 17:05–17:50 učebna 35
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni 3. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na zvládnutí základních komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci konverzačních témat. Zásadní složkou předmětu je zdokonalování ústního projevu po stránce fonetické, lexikální i gramatické. Studenti souběžně rozvíjejí své dovednosti poslechu a čtení při práci s texty a aktuálními periodiky. Písemný projev je pravidelně procvičován a kontrolován na řadě dílčích písemných prací.
Osnova
 • Do obsahové části předmětu byla zařazena následující konverzační témata: 1. Škola, školský systém u nás a v Rusku. 2. Vysoké školství. Struktura studia. 3. Umění v životě mladého člověka. 4. Hudba. 5. Divadlo. 6. Opera. 7. Film.
Literatura
 • GLAZUNOVA, O.I. Davajtě govoriť po-russki. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02 827-2.
 • MRHAČOVÁ, Eva a kol. Praktická jazyková cvičení z ruského jazyka. Ostrava: Díl III. A. 1986-1989. R 802134.
 • Ruská aktuální periodika, Internet.
 • TALICKÁ, J. KORYČÁNKOVÁ, S. Russkaja reč. Scenarii neprinuždennogo obščenija. Díl I. Brno: MU, 1994, 1996.
 • NEKOLOVÁ, V. a kol. Ruština nejen pro samouky. Praha: Leda, 2002. 536 s. ISBN 80-85927-96-9.
 • ARŤUNOV, A.R. Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací. Moskva: 1988. 336 s. ISBN 5-200-002 82-6.
Metody hodnocení
Seminář. Docházka 80% (tolerují se 2 neúčasti). Písemný test. Pro získání zápočtu musí studenti v průběhu semestru úspěšně napsat alespoň dvě dílčí písemné práce. Pokud jednu z dílčích písemných prací nenapíší, mohou si ji opravit v nejbližším týdnu po oznámení výsledků práce v konzultačních hodinách vyučující. Po úspěšném napsání písemné části student ústně odpovídá tzv. četbu (ruská kniha - 300 s., knihu donese k nahlédnutí) a poslech (audio, video, DVD). Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a intonační konstrukce. Studenti předloží slovníček, který bude obsahovat minimálně 30-50 nových slov.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Doporučuji studentům průběžnou přípravu na každý seminář. Slovíčka je nejlépe se učit nikoli jako oddělená slova, ale jako celé fráze, příp. části vět a krátké věty. Na každou hodinu si připravte informaci z ruskojazyčného internetu. Vyhledávejte pouze ta témata, která jsou vám blízká a k nimž máte sami co říci. Obohatíte tak svou slovní zásobu novým lexikem. Výuka každého jazyka je věc náročná - nepodceňujte ji!
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení I

Pedagogická fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Rozvrh
Čt 14:20–15:05 Ruské centrum
Předpoklady
Znalost ruského jazyka alespoň na úrovni 3. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na zvládnutí základních komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci konverzačních témat. Zásadní složkou předmětu je zdokonalování ústního projevu po stránce fonetické, lexikální i gramatické. Studenti souběžně rozvíjejí své dovednosti poslechu a čtení při práci s texty a aktuálními periodiky. Písemný projev je pravidelně procvičován a kontrolován na řadě dílčích písemných prací.
Osnova
 • Do obsahové části předmětu byla zařazena následující konverzační témata: 1. Škola, školský systém u nás a v Rusku. 2. Vysoké školství. Struktura studia. 3. Umění v životě mladého člověka. 4. Hudba. 5. Divadlo. 6. Opera. 7. Film.
Literatura
 • MRHAČOVÁ, Eva a kol. Praktická jazyková cvičení z ruského jazyka. Ostrava: Díl III. A. 1986-1989. R 802134.
 • GLAZUNOVA, O.I. Davajtě govoriť po-russki. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02 827-2.
 • TALICKÁ, J. KORYČÁNKOVÁ, S. Russkaja reč. Scenarii neprinuždennogo obščenija. Díl I. Brno: MU, 1994, 1996.
 • Ruská aktuální periodika, Internet.
 • ARŤUNOV, A.R. Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací. Moskva: 1988. 336 s. ISBN 5-200-002 82-6.
 • NEKOLOVÁ, V. a kol. Ruština nejen pro samouky. Praha: Leda, 2002. 536 s. ISBN 80-85927-96-9.
Metody hodnocení
Seminář. Docházka 80% (tolerují se 2 neúčasti). Písemná zkouška - test. Pro získání zkoušky musí studenti v průběhu semestru úspěšně napsat alespoň dvě dílčí písemné práce. Po úspěšném napsání písemné části student ústně odpovídá tzv. četbu (ruská kniha - 300 s.) a poslech (audio, video, DVD). Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a intonační konstrukce.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Doporučuji studentům průběžnou přípravu na každý seminář. Slovíčka je nejlépe se učit nikoli jako oddělená slova, ale jako celé fráze, příp. části vět a krátké věty. Na každou hodinu si připravte informaci z ruskojazyčného internetu. Vyhledávejte pouze ta témata, která jsou vám blízká a k nimž máte sami co říci. Obohatíte tak svou slovní zásobu novým lexikem. Výuka každého jazyka je věc náročná - nepodceňujte ji!
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení I

Pedagogická fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Rozvrh
Út 15:30–16:15 učebna 11, Út 16:20–17:05 Ruské centrum, Út 17:10–17:55 učebna 55
Předpoklady
Znalost ruského jazyka alespoň na úrovni 3. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na zvládnutí základních komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci konverzačních témat. Zásadní složkou předmětu je zdokonalování ústního projevu po stránce fonetické, lexikální i gramatické. Studenti souběžně rozvíjejí své dovednosti poslechu a čtení při práci s texty a aktuálními periodiky. Písemný projev je pravidelně procvičován a kontrolován na řadě dílčích písemných prací.
Osnova
 • Do obsahové části předmětu byla zařazena následující konverzační témata: 1. Škola, školský systém u nás a v Rusku. 2. Vysoké školství. Struktura studia. 3. Umění v životě mladého člověka. 4. Hudba. 5. Divadlo. 6. Opera. 7. Film.
Literatura
 • GLAZUNOVA, O.I. Davajtě govoriť po-russki. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02 827-2.
 • TALICKÁ, J. KORYČÁNKOVÁ, S. Russkaja reč. Scenarii neprinuždennogo obščenija. Díl I. Brno: MU, 1994, 1996.
 • ARŤUNOV, A.R. Česko-ruské ekvivalenty podle témat a situací. Moskva: 1988. 336 s. ISBN 5-200-002 82-6.
 • MRHAČOVÁ, Eva a kol. Praktická jazyková cvičení z ruského jazyka. Ostrava: Díl III. A. 1986-1989. R 802134.
 • Ruská aktuální periodika, Internet.
 • NEKOLOVÁ, V. a kol. Ruština nejen pro samouky. Praha: Leda, 2002. 536 s. ISBN 80-85927-96-9.
Metody hodnocení
Seminář. Docházka 80% (tolerují se 2 neúčasti). Zápočet - skládá se z části písemné a ústní. Pro získání zápočtu je student povinen napsat alespoň dvě dílčí písemné práce dle termínů v průběhu semestru. Písemná část zápočtu - písemný test shrnující učivo daného semestru. Po úspěšném napsání písemné části student ústně odpovídá tzv. četbu (ruská kniha - 300 s.) a poslech (audio, video, DVD). Hodnotí se gramatická správnost, obsah a použitá slovní zásoba, správná výslovnost a intonační konstrukce.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Doporučuji studentům průběžnou přípravu na každý seminář. Slovíčka je nejlépe se učit nikoli jako oddělená slova, ale jako celé fráze, příp. části vět a krátké věty. Na každou hodinu si připravte informaci z ruskojazyčného internetu. Vyhledávejte pouze ta témata, která jsou vám blízká a k nimž máte sami co říci. Obohatíte tak svou slovní zásobu novým lexikem. Výuka každého jazyka je věc náročná - nepodceňujte ji!
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.

RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení I

Pedagogická fakulta
podzim 2004
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.