RJ6004 Reflexe praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ6004/01: So 13. 5. 9:20–12:50 Dětské centrum, S. Koryčánková
Předpoklady
!NOWANY(Fy6004,HL6004,HV6004,CH6004,KL6004,OV6004,AJ6004,Bi6004,CJ6004,De6004,FJ6004,Kv6004,MA6004,NJ6004,RV6004,SP6004,TE6004,Vi6004,VV6004,Ze6004).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je poskytnout studentům prostor pro reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe realizované v rámci předmětu Učitelské praxe 2 a Učitelská praxe 3 a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti týkající se především oborově didaktických aspektů práce učitele. Způsob vedení výuky je inspirován konceptem tzv. reflektujících týmů, který se vyznačuje spoluprací více odborníků z různých oblastí. Výuku proto zajišťuje oborový didaktik spolu s pedagogem či psychologem. Poprvé probíhá výuka předmětu po prvním bloku Učitelské praxe 2/ Učitelská praxe 3, podruhé po druhém bloku Učitelské praxe 2/ Učitelská praxe 3. Výstupy z učení: Na konci předmětu student bude: • lépe uchopovat podstatné aspekty pedagogických situací a otázek, které byly předmětem diskuse ve výuce – s ohledem na průběh diskusí ve výuce dokáže např. pojmenovat a vyhodnotit rozdíly mezi různými způsoby didaktické transformace učiva; • cíleně využívat reflexi (a sebereflexi) jakožto nástroj profesního učení – dokáže např. vysvětlit silné a slabé stránky svého pedagogického (a didaktického) výkonu a navrhnout konkrétní opatření pro jejich další pozitivní rozvoj.
Osnova
  • • porozumění rozdílu mezi popisným a reflektivním psaním • skupinová práce s pedagogickým (reflektivním) deníkem • osvojování reflexe a sebereflexe jakožto nástroje profesního učení se zřetelem k oborově didaktickým aspektům v práci učitele
Literatura
  • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005. 231 s. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
  • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Výukové metody
• různé formy skupinové diskuse; • práce s reflektivními deníky.
Metody hodnocení
• aktivní účast ve výuce; • odevzdání záznamů v reflektivním deníku.
Informace učitele
Jednooboroví studenti si tento předmět zapisují během studia dvakrát, poprvé spolu s předmětem Učitelská praxe 2 a podruhé spolu s předmětem Učitelská praxe 3. Dvouoboroví studenti si zapíší předmět během studia jedenkrát v návaznosti na jeden svůj studovaný obor (v jarním semestru spolu s Učitelskou praxí 2) a jedenkrát v návaznosti na druhý svůj studovaný obor (v podzimním semestru spolu s Učitelskou praxí 3).
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2018 01:39, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému