RJM_VPs2 Seminář k učitelské praxi 2

Pedagogická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Zetochová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJM_VPs2/01: Út 25. 3. 16:40–18:20 učebna 51, Út 6. 5. 16:40–18:20 učebna 51, S. Koryčánková, B. Vaculík Pravdová
Předpoklady
Předmět může být zapsán pouze společně s Učitelskou praxí 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
•skupinové sdílení zkušeností získaných při Učitelské praxi 2 •prohloubení reflektivních a sebereflektivních dovedností •rozšíření profesních kompetencí a saturace profesních potřeb •stanovení dlouhodobých i krátkodobých cílů výuky a vytváření příprav na hodiny •charakteristika pozitivní pracovní atmosféry a aktivit s ní spojených
Osnova
  • •diskuse s psychologem, pedagogem a oborovými didaktiky týkající se konkrétních pedagogických situací a otázek, •skupinová reflexe činností vykonávaných ve funkci asistenta učitele, •reflexe zápisů v pedagogickém deníku, •reflexe portfoliových úkolů, •reflexe výuky realizované v rámci Učitelské praxe 2.
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vydání třetí. Praha: Portál, 2008. 155 stran. ISBN 9788073674342. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 9788073674274. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 76 s. ISBN 9788072903252. info
  • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. Oxford: Macmillan, 2005. viii, 215. ISBN 1405080043. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Výukové metody
skupinová reflexe za účasti psychologa, pedagoga a oborových didaktiků
Metody hodnocení
•aktivní účast na výukových blocích, •předložení vypracovaných úkolů (viz Manuál studenta učitelství na Učitelské praxi 2) •přípravy na hodiny s reflektivní analýzou, plán dalšího rozvoje
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=923
Výuka probíhá ve dvouhodinových blocích, třikrát za semestr.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2014/RJM_VPs2